GNMF Bertus Oldenhave Hoge Resolutie 8593 (Fotograaf Annemieke Kok)

Natuurinclusieve landbouw met Staatsbosbeheer

Veel boeren willen overschakelen naar een meer duurzame, minder intensieve manier van werken. Omvormen van het bedrijf vergt tijd. Tegelijkertijd moeten boeren een gezonde boterham kunnen verdienen. Staatsbosbeheer wil vanuit zijn maatschappelijke taak én als verpachter van 50.000 hectare grond aan agrariërs en aanjagende rol spelen. 

Nederland
Jelle de Boer, programmacoördinator

Daarom starten we binnen het programma Natuurinclusieve landbouw veertig experimenten. Samen met boeren onderzoeken we hoe natuurinclusieve landbouw kan zorgen voor meer biodiversiteit, minder CO2-uitstoot en een beter beheer van onze natuurgebieden.

Boeren gezocht

Voor de experimenten zoekt Staatsbosbeheer enthousiaste boeren die met bezieling uitvoering willen geven aan natuurinclusieve landbouw op het eigen bedrijf. Daarbij gaat het om de omvorming van het bedrijf naar een extensieve vorm van landbouw met aandacht voor biodiversiteit en kringlopen. Bent u boer, pacht u grond van Staatsbosbeheer of grenst uw bedrijf aan een van onze natuurgebieden? En wilt u het experiment aangaan? Neem dan contact op met het programmateam

Relevante informatie

Bezoek de site van Staatsbosbeheer

Partners
Logo Staatsbosbeheer