Rijenteelt

Agroforestry Netwerk Gelderland

Organiseren, informeren en ondersteunen van agrariërs die met agroforestry aan de slag willen. Agroforestry is het integreren van bomen in de agrarische bedrijfsvoering.

Gelderland
Piet Rombouts
Aanleiding

Jarenlang hebben boeren bomen gezien als sta-in-de-weg voor schaalvergroting, intensivering en specialisering. Afgelopen jaren zijn we er meer en meer achter gekomen dat het huidige gangbare systeem ook zijn beperkingen kent. Een groeiende groep boeren zoekt nu naar een systeem dat beter is voor bodem- en water, klimaateffectenbestendig is en een diversere en stabielere productie geeft. Met andere woorden: een natuur-inclusief landbouwsysteem. Daarmee zoekt men ook naar nieuwe verdienmodellen.

Plan van aanpak

Organiseren, informeren en ondersteunen agrariërs die met agroforestry, het integreren van bomen in de agrarische bedrijfsvoering, aan de slag willen. Dit doen we door het organiseren van workshops, excursies en vooral door opstellen bedrijfsplannen die boeren moeten helpen in hun oriëntatie en planvorming ten aanzien van agroforestry. Voor het opstellen van deze plannen geldt in sommige gevallen een eigen bijdrage.

Verwachte resultaten 2024

  • 50 bedrijfsplannen
  • 250 boeren betrokken in netwerk
  • 250 hectare aangeplant
Betrokken partijen

Rombouts Agroecologie, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Buitenburo, Advisie, Agrarische natuurcollectieven

Partners
Logo Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Logo Vala
Logo Natuurcollectief Veluwe
Logo Collectief Rivierenland
Logo Agroforestry Netwerk Gelderland Fullcolor RGB (002)
Gerelateerd nieuws