Aanplanting Website 052 Marcel De Bont Fotografie

Succesvolle samenwerking tussen collectieven en agroforestry netwerk

Sinds 2021 heeft het Agroforestry Netwerk Gelderland een vruchtbare samenwerking met de agrarische collectieven in Gelderland. Samen met een grote groep belanghebbenden hebben deze collectieven het Actieplan Natuurinclusieve Landbouw opgesteld. Dit initiatief resulteerde niet alleen in de oprichting van het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland, maar ook in de toekenning van budgetten voor de ontwikkeling van natuurinclusieve bedrijfsplannen.

Collectief Rivierenland is verantwoordelijk voor het Rijk van Nijmegen en de Betuwe, waarbij we met 14 ondernemers ambitieuze plannen hebben ontwikkeld. Collectief BoerenNatuur Veluwe heeft 14 plannen mogelijk gemaakt op en rond de Veluwe en de Gelderse Vallei. Met dank aan de VALA zijn er in de Achterhoek voor 22 bedrijven plannen door medewerkers van het Agroforestry netwerk Gelderland opgesteld.


Plannen op maat

Gedurende deze periode hebben we met 50 ondernemers onderzocht welke rol agroforestry kan spelen in het toekomstperspectief van hun bedrijven. Bij de ontwikkeling van deze plannen staat de onderneming, de boer, de familie en hun beoogde richting altijd centraal. Het plan is er op gericht veerkracht in het bedrijfsmodel te bouwen. Dit geldt zowel voor de bedrijfsecologie als de bedrijfseconomie. We creƫren ruimte door ontwerpen te maken waarbij de positieve effecten van bomen op de huidige teelten worden gemaximaliseerd. Dit kan worden gecombineerd met een verbreding van het verdienmodel met nieuwe teelten of met de verwaarding van maatschappelijke diensten. Ieder plan is maatwerk!

Samenwerking

De soepele samenwerking tussen het Agroforestry Netwerk Gelderland en de Gelderse Agrarische Collectieven heeft geresulteerd in de aanleg van meer dan 100 hectare agroforestry systemen. We verwachten dat de komende jaren nog eens 200 hectare agroforestry in Gelderland zal worden aangelegd op basis van de gemaakte plannen. Wij zijn vastbesloten om door te gaan met het ontwikkelen van bedrijfsnatuurplannen voor agroforestry.

Organisatie

Het Kernteam van het Agroforestry netwerk Gelderland bestaat uit Het Buitenburo, Rombouts Agroecologie, Advisie Agro, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en het Louis Bolk Instituut