Voedselbos Nieuwe Erven

Agroforestry-beplantingsplan als onderdeel van de bedrijfsvoering

Afgelopen periode heeft de adviseur van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) een aantal boeren bezocht, die meer natuurinclusief willen gaan werken en zich oriënteren op agroforestry. Agroforestry is een vorm van landbouw waarbij bomen deel uitmaken van het landbouwsysteem. 

Binnen het project van het Agroforestry Netwerk Gelderland maakt SLG een beplantingsplan: de aanplant van bomen en struiken zorgt voor landschappelijke versterking en meer biodiversiteit. We zoeken naar inheemse bomen en struiken die een functie hebben op het bedrijf. Zo adviseerden we bij een melkveehouder een voederhaag. Dat is een gemengde haag langs het koepad, met soorten die eetbaar zijn voor koeien. De koeien komen er twee keer per dag langs en happen van de struiken. Zo is de voederhaag een natuurlijke apotheker en een aanvulling op het voer.

Foto: Boki Luske

Opgaande begroeiing zorgt voor de afvang van fijnstof, het vasthouden van vocht en het is leefgebied voor insecten en andere dieren en draagt bij aan een gezondere leefomgeving. Zo dragen natuurinclusieve boeren bij aan versterking van het ecosysteem.

Interesse?

Heb je ook interesse in agroforestry op jouw bedrijf en wil je de mogelijkheden onderzoeken? Kijk dan op de projectpagina Agroforestry Netwerk Gelderland.