Header_bloemrijk

Agroforestry in de lift met dank aan subsidieregeling en goed netwerk

Agroforestry Gelderland is blij! Want in de afgelopen 2 jaar is er al 75 hectare agroforestry aangelegd en daar komt dit najaar nog 50 hectare bij:

  • Er zijn bomen in kippenuitlopen geplant.
  • Er zijn fruit- en notenbomen met akkerbouw gecombineerd.
  • Er zijn kilometers voederhaag aangeplant en schaduwbomen en notengaarden met beweiding.

Boeren uit heel Gelderland zijn uit eigen beweging begonnen met het combineren van bomen met hun lopende oppervlakte (vee)teelt. Omdat zij geloven dat deze toevoeging hun huidige businesscase sterker maakt, zoals het geval is met voederbomen. Of omdat zij willen verbreden door nieuwe kansrijke teelten toe te voegen aan het huidige verdienmodel.

Subsidieregeling staat nog steeds open

Deze ontwikkeling heeft een stevige duw in de rug gekregen door de subsidie regeling 'Aanleg Agroforestry' van de Provincie Gelderland. Deze subsidieregeling voor een bijdrage tot €20.000,00 is nog steeds open voor boeren tuinders en telers. Klik voor meer informatie 

Snelle koppeling tussen agroforestry en bedrijven

Het Netwerk heeft een zeer goede samenwerking met Stichting landschapsbeheer Gelderland. Zij gaan de aangelegde hectares agroforestry-systemen in het GIS-systeem invoeren zodat we kunnen zien waar welke systemen worden toegepast. Dit geeft inzicht in de impact van het werk van het Agroforestry Netwerk. Het zorgt er ook voor dat we collega's en ketenpartners met interesse in agroforestry snel kunnen koppelen aan een bedrijf in de buurt. Bij deze de oproep: Heb je een agroforestry-systeem aangelegd, neem dan contact op met  Bo Koning (b.koning@slgelderland.nl) en vertel haar wat je hebt aangeplant.

Agroforestry in de praktijk: Arjan Bisschop vertelt

Hieronder een interview met Arjan Bisschop Agroforestry boer in Lobith. Hij heeft 4 ha agroforestry systeem aangelegd met voederhagen voederheggen en een diversiteit aan handfruit.

Hoe heb je agroforestry ontdekt?

“3 jaar geleden spraken mijn vrouw Martine en ik met een bedrijf dat vooral internationaal aan regeneratieve landbouw werkt. Daar hoorden we voor het eerst over agroforestry. Vanaf dat moment ben ik me erin gaan verdiepen en hoe hij dit zou kunnen toepassen. Op een bijeenkomst van het Brabantse netwerk kwam ik in contact met Piet Rombouts. Piet heeft vervolgens mijn bedrijf bezocht en na een goed gesprek heb ik me aangemeld voor de tweede ronde bedrijfsplannen.”

Wat wil je ermee bereiken?
“In eerste instantie wil ik verschillende doelen dienen vanuit het oogpunt van regeneratieve landbouw. Wij richten ons op diversiteit. We willen de veelvormigheid van de natuur nabootsen om een gezond en veerkrachtig systeem te krijgen. Daarvoor werken we met verschillende dieren: runderen, varkens en kippen. Bij de diversiteit in grassen en kruiden horen bomen en struiken, zodat uiteindelijk in de bodem diversiteit ontstaat. Wij willen diversiteit in onze inkomstenstromen en werken met verschillende verdienmodellen. Ook klimaatweerbaarheid spelen een rol. Denk dan aan droogte of te veel water en de weerbaarheid tegen ziekten en plagen. Daarnaast vinden we het waardevol dat we op deze manier de diergezondheid en het soorteigen gedrag en een gevarieerd menu voor ons vee realiseren door te kiezen voor het agroforestry-systeem. We zijn blij dat we hiermee een extra inkomensstroom opzetten. Door mensen en organisaties bij onze boerderij te betrekken. Op termijn gaan we plukabonnementen aanbieden. Maar nu al zorgt de diversiteit ervoor dat je collega’s burgers en beleidsmakers kunt laten zien dat diversiteit werkt. Via de connecties van het netwerk zijn we een van de DAW-demobedrijven geworden. Het geven van lezingen en rondleidingen is ook een inkomstenbron.”

Hoe verliep de aanpak van het netwerk?

“Het intakegesprek geeft een goed gevoel over hoe het netwerk agroforestry aanvliegt en welke mogelijkheden er zijn. Hierdoor kan je op basis van goede informatie kiezen welk spoor te volgen. De workshops waren mooi voor het netwerk, je leert andere boeren kennen die ook met deze onderwerpen bezig zijn. Ik heb hier mooie contacten aan over gehouden. Ik voel de vrijheid contact op te nemen om te overleggen met collega's. Omdat ik me al flink had verdiept, zat er in de workshop een deel bekende kennis. Dit is geen kritiek, omdat er grote verschillen in het kennisniveau de groep zit. Het zou mooi zijn als het netwerk probeert dat er voor iedereen wat uit de workshop te halen is. Het plan dat wordt gemaakt op basis van het bedrijfsbezoek is het houvast geworden in de aanloop naar de aanleg. Door Jacob Haalstra (economie) en Dyon Temming (beplantingsplan) het verhaal van de plek te vertellen en mijn vragen en wensen op tafel te leggen hebben zij alle informatie gebundeld. Daarna kregen zij de vrije hand om met hun expertise invulling te geven op de plek en in het bedrijf. Dat resulteerde in een inspirerende praatplaat waar de maanden daarna flink over nagedacht en aan geschaafd is. Tot de beslissing viel voor een definitief plan wat Martine en ik dan ook in de grond zijn gaan stoppen.”

Heb je gebruikgemaakt van de aanlegsubsidie?
“Ja. De subsidie was goed georganiseerd door het netwerk en de provincie. Het was geen ingewikkeld traject. Het plan was een goede basis en er waren wat logische aanvullende vragen, waarna het gevraagde geld ook is opgestuurd. Mede door het directe contact vanuit de gemotiveerde beoordelaars van de provincie voor aanvullende vragen en de korte beantwoordingstijd van wedervragen heb ik alle medewerking als positief ervaren.”

Hoe heb je de aanloop naar en de aanleg ervaren?

“Voor mij is het belangrijk dat de planten voor menselijke consumptie goed en gezond zijn geteeld. Hiervoor heb ik goede kwekers gevonden. Ik ben bij de kwekers op bezoek gegaan om de bomen en struiken zelf te keuren voor aankoop. Ik ben erg blij met de informatie en adviezen die ik van de kwekers kreeg. Het plantmateriaal was voor handen en is op tijd geleverd. Het plantmateriaal voor de voederhagen komt van reguliere kwekers uit de buurt. Het aanleggen was een natte ervaring vanwege het vochtige begin van het najaar. Machinale aanplant ging hierdoor niet. Het mooie van de subsidieregeling was dat de eigen arbeid ook vergoed kan worden. Hierdoor kan je de tijd nemen voor de aanplant. Het plan van aanpak is omgegooid en er is om de bodem te beschermen besloten met de hand te planten. Hiervoor hebben we een boomplantdag met vrijwilligers georganiseerd en achteraf is dat niet tegengevallen. Al met al zijn er toch 4000 bomen en struiken in de grond gezet in een week werk, verspreid over meerdere weken. Komende weken rasteren we de voederhagen uit.”

Van harte welkom

Ben je boer of beleidsmaker? Dan ben je van harte welkom om Arjans demobedrijf De Houberg in Lobith te komen bekijken. En om te leren van zijn ervaringen.