Boomaanplant

Stichting Agroforestry Gelderland opgericht

Na 2 jaar vol enthousiasme trekken aan het op de kaart zetten van agroforestry in Gelderland, hebben Jacob Haalstra, Piet Rombouts en Dyon Temming vrijdag 16 september hun handtekening gezet onder de oprichting van de Stichting Agroforestry Gelderland.

Met het formaliseren van afspraken, visie en doelstellingen is een opstap gemaakt om communicatie, projecten en fondsenwerving professioneler en daarmee gestructureerder vorm te geven. De hoofdtaken van de stichting zullen zich richten op:

  • het initiĆ«ren en uitvoeren van projecten;
  • het verzorgen van educatie- en voorlichtingsbijeenkomsten en demonstraties;
  • het bieden van coaching en begeleiding omtrent het stimuleren, realiseren en ondersteunen van agroforestry in Gelderland.

Het kernteam heeft de afgelopen jaren een grote schare geĆÆnteresseerde boeren, landgoedeigenaren, publieke partijen (waterschap, provincie, rijk, onderwijsinstituten), en marktpartijen aan elkaar weten te koppelen waardoor allengs een hecht netwerk groeit. Bovendien worden de komende maanden vele ontworpen plannen op boerenerven gerealiseerd met de aanplant van honderden bomen verspreid over de provincie binnen onder andere het project Agroforestry Netwerk Gelderland. Daarmee groeit de kennis en ervaring in de praktijk waardoor agroforestry een steeds interessantere invulling van robuuste agrarische bedrijfsvoering wordt.

Met het driekoppige bestuur -bestaande uit Theo Nieuwenhuis, Sarah Westenburg en Suzan Klein Gebbink- als adviserend en controlerend orgaan, kan het kernteam verder bouwen om agroforestry in Gelderland te blijven stimuleren, ondersteunen en realiseren.

Foto: v.l.n.r. Mr. W.D. Bahlman, Dyon Temming, Piet Rombouts, Jacob Haalstra

Meer informatie

Wil je meer weten over agroforestry, of wil je je aansluiten? Laat het ons weten: piet@romboutsagroeco.nl