IMG 20230316 153600

Kees, Lodewijk en Dyon inspireren over agroforestry

Op 16 maart is de derde ronde Agroforestry bedijfsplannen ingeluid met een inspirerende workshop door Kees van Veluw. De 20 deelnemers verbonden aan 14 boerenbedrijven waren zeer betrokken bij dit thema en er was veel ruimte voor inbreng vanuit eigen ervaringen van de aanwezige boeren.

Kees: Bomen in de landbouw

Kees is docent aan Wageningen Universiteit en Recearch en adviseur agroforestry and animal production voor het Louis Bolk instituut. Hij vertelde over bomen in de landbouw en hun waarde voor de natuurlijke basis van het boeren bedrijf. Maar ook hoe bomen nauw met onze cultuur verweven zijn. Natuurlijk kwamen ook directe en indirecte opbrengsten voor de portemonnee aan bod. 

Lodewijk: agroforestry als integrale oplossing

Lodewijk Pool is eigenaar van Boerderij de Hooilanden en gaf een rondleiding op het bedrijf dat voortdurend in ontwikkeling is. Hierbij kwam de rol van agroforestry ook aan bod. Tot voor kort was Lodewijk voorzitter van de gebiedscoöperatie Binnenveld. De boeren werken hier aan stikstofreductie, maar ook wonen, duurzame energieopwekking, natuur en recreatie. De coöperatie zit aan tafel bij het gebiedsproces Binnenveld. Agroforestry wordt hierin als een integrale oplossingsmogelijkheden beschouwd.

Dyon: voorschot op volgende workshop

Dyon Temming, de coördinator van het Agroforestry Netwerk Gelderland gaf een overzicht van mogelijke winstgevende combinaties met de in Nederland gangbare (vee)teelten, als voorschot op de 2e workshop in april.

Dat smaakt naar meer!

Al met al was het een leerzame middag. De ondernemers gaan thuis vast nadenken over de rol van agroforestry binnen hun bedrijfsvoering. De 2e workshop  in april wordt georganiseerd op het agroforestry-bedrijf van Theo Nieuwenhuis. Deze keer gaat het over beplantingsplannen en verdienmodellen. Hier worden dan de eerste schetsen gemaakt die de basis vormen voor een uitgewerkt bedrijfsplan op maat gemaakt voor het bedrijf.

Meer weten?

Wil je meer weten over wat agroforestry voor jouw bedrijf kan betekenen? stuur dan een mail naar agroforestry@hetbuitenburo.nl 

of kijk op de projectpagina van het netwerk