Waardetafels

Gebiedswaardering Natuurinclusief Boeren - pilot Foodvalley

Met medewerking en beloning van gebiedspartijen kunnen boeren veel doen om natuur en biodiversiteit in een gebied te stimuleren. In de Foodvalley verkenden we wat boeren kunnen doen en hoe boeren het gesprek kunnen voeren over de waarde die de landbouw kan bieden binnen een gebiedsproces.

Foodvalley
Gerdien Kleijer

Er zijn, ook in regio Foodvalley, grote opgaven voor de landbouw op gebied van stikstof, natuur, biodiversiteit en water. Deze opgaven kunnen alleen worden opgelost samen met boeren. Veel boeren willen ook graag onderdeel zijn van de oplossing en zijn bereid om dingen anders te gaan doen. De randvoorwaarden zijn een knelpunt waaronder boeren kunnen veranderen. Denk aan de beloning van wat boeren (kunnen) doen: die kan komen in de vorm van geld, materieel of iets anders dat waarde heeft voor de bedrijfsvoering, zoals vergunningen of toegang tot grond.

In de pilot Foodvalley deden De Natuurverdubbelaars onderzoek naar wat boeren kunnen bijdragen aan de opgaven van het gebied en wat zij daarvoor nodig hebben. Dat gebeurde door gesprekken te voeren met boeren en gebiedspartijen. De inzichten uit deze gesprekken zijn naar twee ‘waardetafels’ meegenomen, waarbij boeren en gebiedspartijen met elkaar in gesprek gingen. De Natuurverdubbelaars vertaalden de uitkomsten naar een rapport over de mogelijke bijdragen van de landbouw in de Foodvalley aan de gebiedsopgaven. Daarnaast is op basis van de input uit de waardetafel een handleiding opgesteld over hoe boeren in een gebied een ‘gebiedsofferte’ kunnen opstellen naar de regiopartijen. Hierin staan inspirerende voorbeelden van gebiedsoffertes en handvatten voor overheden voor het faciliteren van een gebiedsofferte

Resultaat

Het project heeft een handleiding opgeleverd voor het opstellen van een gebiedsofferte:

En een rapport waarin onderzocht is wat de bijdrage van (natuurinclusieve) maatregelen zijn aan de gebiedsopgaven:

Betrokken organisaties

Het project is uitgevoerd door:

  • Daan Groot en Merlissa Diele, De Natuurverdubbelaars

Mede mogelijk gemaakt door:

  • Provincie Gelderland,
  • Gemeente Ede,
  • Waterschap Vallei en Veluwe,
  • LTO Noord,
  • Collectief Veluwe. 
Vervolg

Een mogelijk vervolg kan zijn het daadwerkelijk concretiseren van plannen in een gebied.

Partners
Logo Provincie Gelderland
Logo Gemeente Ede
Logo LTO Noord
Blue On White Motto
Logos Waterschap Vallei En Veluwe