Peter Oosterhof Koe Kruiden 667X473 1 (1)

Terugkijken: Webinar 'Onder de streep'

Tijdens het webinar 'Onder de streep' was er volop aandacht voor de bedrijfseconomische kansen en uitdagingen van de transitie naar natuurinclusieve melkveehouderij. Daar horen vragen bij zoals: Hebben intensieve bedrijven een beter bedrijfsresultaat dan extensieve bedrijven? Hoe ziet de kostenstructuur van natuurinclusieve bedrijven eruit? En welke rol speelt grond hierin? Heb jij dit webinar gemist? Dan kun je het nu terugkijken op onze site.

Kosten en baten van transitie in de melkveehouderij

Dit webinar maakte onderdeel uit van het project 'Kosten en baten van transitie in de melkveehouderij". In dit project openen 49 boeren uit verschillende regio’s hun boeken. Zo krijgen we meer inzicht in de kosten en baten van natuurinclusieve activiteiten in de melkveehouderij. Een deel van deze boeren kwam uit de provincie Gelderland en maakte onderdeel uit van een of meerdere projecten, die draaien onder het Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland. 

Wat ze gedaan?
In 2021 zijn Wij.land en Living Lab Fryslân van start gegaan met een pilotstudie waarin 13 natuurinclusieve melkveehouders. Onze partners, Natuurverdubbelaars en Alan Accountants en Adviseurs, ontwikkelden een nieuwe methodologie die meer inzicht geeft in het verdienvermogen van natuurinclusief boeren. Dit was nodig omdat natuurinclusieve bedrijven een ander verdienmodel hebben dan gangbare intensieve bedrijven. Verschillende saldo- en cashflowberekeningen zijn uitgevoerd op basis van de geanonimiseerde cijfers van de deelnemeners. Nevenactiviteiten en natuursubsidies zijn apart meegenomen om de prestaties van de verschillende activiteiten op de boerderij inzichtelijk te maken. De resultaten van deze bedrijven lieten zien dat er met natuurinclusief boeren een goed inkomen verdiend kan worden en dat dit op veel verschillende manieren kan. Onderaan de pagina vind je het rapport “Onder de streep”, dan kan je de volledige resultaten lezen.

Uiteraard was dit een te kleine groep melkveehouders en een te korte periode om bredere conclusies te trekken over het financieel perspectief van natuurinclusieve melkveehouderij. Hoe zit het met melkveehouders die nog aan het begin van een transitie staan? Intensievere bedrijven en op andere grondsoorten? Daarom hebben we in 2023 het aantal studiegroepen uitgebreid en nemen er nu 45 melkveehouders deel uit niet alleen het westelijk veengebied en Friesland, maar ook uit Gelderland en Noord-Brabant. In de studiegroepen leren boeren van elkaar en worden ze waar nodig ondersteund door experts om hun bedrijfsvoering en economische prestaties te verbeteren. Tegelijkertijd brengen we de kansen en uitdagingen van de transitie in kaart. Dit is essentiële kennis voor boeren om een toekomstplan te creëren en voor beleidsmakers om beter toegesneden instrumenten en regelgeving te ontwikkelen voor verschillende bedrijfstypen en grondsoorten.

Resultaten

Eind januari 2024 zijn de resultaten gepresenteerd in een webinar en is er een rapport 'Onder de streep' - Bedrijfseconomische analyse van de transitie naar natuurinclusieve melkveehouderij, verschenen.

Kijk voor meer informatie op de site van Wij.land: Kosten en baten van transitie in de melkveehouderij.