Winterswijk Actieplan1

Bodemmaatregelen Winterswijk

We gaan praktisch aan de slag met het thema bodem binnen Nationaal Landschap Winterswijk; met veldexperimenten en leren daaromheen.

Gelderland, Nationaal Landschap Winterswijk: gemeenten Winterswijk, Oost-Gelre, Aalten.
Arie Schoemaker, WCL Winterswijk
Gezonde bodem boert beter

Vanuit het Actieplan NIL van de provincie Gelderland heeft WCL Winterswijk middelen om praktisch aan de slag te gaan. De bodem is de basis onder elk landbouwbedrijf. Door te werken aan bodem kun je werken aan bodemkwaliteit, efficiënt gebruik van nutriënten en omgaan met droogte.

Wij willen bestaande groepen agrariërs in en rond Winterswijk de mogelijkheid bieden om een praktijkonderdeel toe te voegen aan hun bijeenkomsten. Je kan je ook los aanmelden en dan stellen we zelf een groep samen. Het gaat hierbij om thema’s die spelen in het gebied. Drie voorbeelden hiervan zijn:

Graanteelt

Leren in de praktijk met graanteelt kunnen we ondersteunen met een tegemoetkoming in de kosten voor ander benodigd materieel of compensatie voor vermindering in opbrengst. Verder kunnen we leren in de praktijk door bodem- of teeltadviseurs in te zetten, zoals die van Groeikracht en Aequator. Ook kosten en opbrengst kunnen we monitoren.

Toekomstbestendig bouwplan

Leren in de praktijk met een toekomstbestendig bouwplan kunnen we ondersteunen (zelfde als eerste voorbeeld). Bijvoorbeeld door maisteelt af te wisselen met graan of met grasklaver.

Waterscan

Je kan een waterscan laten uitvoeren door Aequator op je bedrijf. Samen met jou wordt naar de bodem gekeken en waterdata, waar kansen liggen om water vast te houden of met minder water om te gaan. Dit levert inzicht op om mee aan de slag te gaan: stuw, gewassen, organische stof, meer inzicht in je bodem.

Wees er snel bij!

We hebben budget om twee proeven of praktijkmaatregelen en leren daaromheen twee jaar lang te ondersteunen (2023-2024).

 

Deelnemende partijen: Stichting Waardevol Cultuurlandschap (WCL) Winterswijk, Aequator Groen & Ruimte, Groeikracht

Partners
WCL