Groep Winterswijk

Praktisch aan de slag en leren in Winterswijk

De studiegroep van het project Bodemmaatregelen is in juli 2023 officieel van start gegaan met een bijeenkomst op landgoed Velhorst in Lochem. Dertien deelnemers zijn aangesloten bij deze studiegroep om samen te leren in en van de praktijk. Het project is een initiatief van WCL Winterswijk en wordt uitgevoerd door adviseur van Aequator Groen + Ruimte en Groeikracht.

Een overzicht van de uitgevoerde activiteiten in beeld.

Proef met granen

In het najaar van 2023 zijn we bij één van de deelnemers een wintergraanproef gestart, met verschillende granen en behandelingen.

Waterscans

In het najaar 2023 zijn er bij 6 deelnemers waterscans uitgevoerd, waarbij gekeken is naar bodem- en wateromstandigheden op de bedrijven. Dit levert heel veel inzicht op en ideeën om mee aan de slag te gaan. Volgende stap in het project is dit verder uit te werken in een plan per deelnemer.

Voor elke deelnemer wordt vervolgens een waterplan opgesteld.

Vergoeding kleinschalig landschap

Begin 2024 ronden we een haalbaarheidsstudie af naar een toeslag (vergoeding) voor kleinschalig landschap in Winterswijk. Hiervoor is ook een enquête uitgezet onder agrariërs in Winterswijk om inzicht te krijgen hoe hiernaar gekeken wordt. Effecten van kleinschalig landschap zijn uitgewerkt zowel op maatschappelijke doelen als biodiversiteit en klimaat als op agrarische bedrijfsvoering.