GNMF Bertus Oldenhave Hoge Resolutie 8593 (Fotograaf Annemieke Kok)

Regionale zaadvermeerdering: Zorg voor Bloemen

Samenwerken aan een regionaal zelfvoorzienende zaaizaadvermeerdering op zorgboerderijen. Met als uitgangspunt wilde bloemen vermeerderen door en voor de eigen regio. Dit is natuurinclusieve landbouw met een integraal duurzaam karakter op zowel sociaal, ecologisch als economisch vlak.

Zorgboerderij in Culemborg (Rivierengebied)
Henri Holster, De Fruitmotor
Aanleiding

De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor (“De Fruitmotor”) werkt aan herstel van biodiversiteit in de regio. Bij voorkeur met inheemse (bloemen)soorten die hier van nature en vanuit het verleden thuishoren. Echter, de beschikbaarheid en betaalbaarheid van deze soorten is niet vanzelfsprekend. Met dit project willen wij via een nieuw coöperatief businessmodel zorgen voor de beschikbaarheid van inheemse soorten voor deze regio. Soorten die passen binnen het typische rivierenlandschap. Daarbij willen we zorgboerderijen actief een rol geven in dit proces.

De nadruk in dit project ligt op de ontwikkeling van de kennis van teelt, oogst, schonen en vermarkten. Dit gebeurt in samenwerking met zorgboerderijen. Daarnaast zal er vol op aandacht zijn voor het nieuwe coöperatieve businessmodel.

Looptijd: 1 januari 2021 -  1 april 2022

 

Plan van aanpak
  • In 2021 wordt gewerkt aan het businessmodel en tevens worden experimentele velden aangelegd. Op deze velden zal met een beperkt aantal soorten (10 stuks), waaronder éénjarigen en meerjarigen, geëxperimenteerd worden. Het vermeerderen van bloemzaden vereist een grote mate van praktische kennis die we in deze fase opdoen.
  • Vanaf de zomer 2021 gaan we de eerste éénjarigen oogsten. In het najaar zal bij goede resultaten besloten worden om het areaal en aantal soorten op te schalen.
  • Naast het experimenteren op de demovelden zullen we tegelijkertijd werken aan het ontwikkelen van een educatieprogramma met de zorgboerderijen. In dit programma ligt de focus op het begeleiden van zorgcliënten in de werkzaamheden. Dit gebeurt met steun van anderen, namelijk vanuit de Regiodeal Rivierenland. Vanuit dit traject zal verder gewerkt worden aan het opschalen en professionaliseren van deze business. Dit betekent dat er in de toekomst meer areaal geteeld gaat worden en dat meer zorgboerderijen er mee aan de slag gaan.
Verwacht resultaat

Het doel is dat de regio zelf in staat is het vereiste en latere bloemzaad te produceren op een sociale manier. Het produceren van bloemzaad draagt ​​bij aan het ecologisch herstel in de regio en houdt ook rekening met de zorgboerderijen de kans om een ​​rol te spelen binnen dit proces. Daarnaast hopen we dit project boeren, burgers en zorgbehoevende te verbinden door prachtige bloeiende corridors.

Betrokken partijen
  • Zorgboerderijen
  • Collectief Rivierenland, zaaizaadfirma
  • Andere partijen die t.z.t een bijdrage leveren aan het businessmodel

Meer informatie

Extra contactpersoon:

Gerrit de Keijzer, De Fruitmotor, bel: 06-20221187 of mail 

Partners