GNMF Koelewijn Maaiwerkzaamheden

Kennis in en door de praktijk

Het aanleggen van vraaggestuurde meerjarige demovelden liggen aan de basis voor het uitwisselen van kennis uit de praktijk en het onderzoek. Op deze velden, in elke regio drie, wordt geëxperimenteerd met nieuwe inzichten en technieken, die bijdragen aan het optimaliseren en implementeren van maatregelen binnen natuurinclusieve landbouw.

Achterhoek, Veluwe, Rivierenland
Henri Holster, projectleider
Aanleiding

Er is veel wetenschappelijke kennis aanwezig. Deze kennis willen we graag een stap verder brengen richting de praktijk. Dit gaan we doen door minimale drie demovelden, in elk collectief één, aan te leggen. Hier gaan we vervolgens kennis in de dagelijkse praktijk testen. Kennisgroepen van boeren volgens het volgens 'best-natuurinclusief'-principe en deskundigen van andere WUR en LBI geven richting en uitvoering aan dit vraaggestuurde programma. 

Looptijd: 2021-2024

Plan van aanpak
  • Werven deelnemers en voorbereiden 3 regionale kennisgroepen met koplopers in de regio's: Rivierengebied, Vallei / Veluwe en Achterhoek.
  • Het opstellen van een wensenlijst voor kennisontwikkeling, demo's en experimenten. Deze vraaggestuurde lijst wordt samengesteld door kennisgroepen en overige, studiegroepen en lerende netwerken van boeren. 
  • Werven praktijkbedrijven voor (meerjarige) demovelden.
Verwacht resultaat

Koplopers worden verder geholpen met het verduurzamen van hun bedrijf. Deze ondernemers worden bijeengebracht in meerdere kennisgroepen. De groep wordt aanbevolen met deskundigen van WUR, LBI, trekkers van projecten, ea In de kennisgroep wordt nieuwe praktijkgerichte kennis gedeeld en ontwikkeld die via bestaande netwerken van studiegroepen verder verspreid worden onder een grote groepen boeren.

Betrokken partijen

Wageningen University & Research, Hogeschool Van Hall Larenstein, Louis Bolk Instituut, LTO, BoerenNatuur, VKA, Collectieven, SLG, Federatie Agro-Ecologische landbouw, GPG, tbo's, waterschappen, gemeente Ede, De Marke, Natuur en Milieu Gelderland, Fruitmotor, agrariërs

Meer informatie

www.demarke.eu

Partners
Logo Collectief Rivierenland
Logo Vala
Logo Natuurcollectief Veluwe
Wurlogo
Gerelateerd nieuws