Whatsapp Image 2024 06 20 At 11.08.58 (1)

Succesvolle kennisuitwisseling tussen boeren, experts en onderzoekers

Op de slotbijeenkomst van het project ‘Kennis in en door de praktijk’ kwamen zo’n 60 deelnemers samen om kennis uit te wisselen en van elkaar te leren. Onder de aanwezigen bevonden zich 17 ondernemers en vertegenwoordigers van de Marke, die allen de afgelopen vier jaar op hun eigen manier aanzienlijke stappen hebben gezet richting natuurinclusieve landbouw.

Tijdens deze bijeenkomst deelden boeren, experts en onderzoekers hun ervaringen en bevindingen. Elke ondernemer heeft op zijn eigen manier bijgedragen aan de ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw, wat resulteerde in een rijke diversiteit aan perspectieven en inzichten. Iedere ondernemer focuste op een ander thema, zoals bodemgezondheid, het telen van kruidenrijk grasland en gras-klaver, experimenten met een ecoploeg, of het voeren van kruiden. Voor velen was bodemgezondheid een nieuw thema, wat leidde tot experimenten met minder of geen kunstmest, het telen van kruidenrijk grasland, en het gebruik van steenmeel of compostthee.

 

Praktijk en onderzoek

De deelnemers hadden de gelegenheid om dieper in te gaan op de praktische toepassingen en resultaten die gedurende het project zijn verzameld, zoals die van Peter Vanhoof. Dit zorgde voor een dynamische uitwisseling van ideeën en praktijkervaringen, wat bijdraagt aan de verdere ontwikkeling en verbetering van natuurinclusieve landbouwmethoden. De resultaten vragen om meer onderzoek, zowel in de praktijk als vanuit de wetenschappelijke hoek.

Rondgang over De Marke

Naast de presentaties was er een rondleiding op de Marke, waarin Zwier van de Vegte en Fleur Brinke de deelnemers meenamen in de stappen die zij hebben gezet op het gebied van natuurinclusieve landbouw. Opmerkelijk was het verschil tussen de aanpak van de Marke en die van de overige deelnemers. Bij de Marke ligt de nadruk bij het toepassen van natuurinclusieve maatregelen vooral op niet-courante stukken en randen van percelen. Ze bewerken en bemesten de productiegronden op basis van goede landbouwpraktijken, met als uitgangspunt zo min mogelijk verliezen van nutriënten.

Tijdens de rondleiding werden verschillende proefvelden getoond met kruidenrijk gras, gras-klaver, luzerne en andere gewassen. Een ander belangrijk onderdeel van het project was de aanleg van een voederhaag op de Marke dit jaar, wat bijdraagt aan meer biodiversiteit. Een belangrijke vervolgvraag is; wat voor effect draagt de voederhaag bij aan de diergezondheid?

17 deelnemers gaan door

De slotbijeenkomst markeerde het einde van een vruchtbaar project en vormde tegelijkertijd een inspiratiebron voor toekomstige initiatieven en samenwerkingen. De gedeelde kennis en ervaringen bieden een solide basis voor verdere innovatie en verduurzaming binnen de natuurinclusieve landbouw. De 17 deelnemende ondernemers zullen de komende jaren in een vervolgproject hun ervaringen en bevindingen verder uitdiepen. Er is nog veel behoefte aan zowel praktisch als wetenschappelijk onderzoek op dit gebied.