Aarde_handen_Annemiek Kok Artikelwebinar

Succesvolle boerenkennisdag bodem en mest

Er was op 22 april veel belangstelling voor de natuurinclusieve themadag 'Bodem en mest' bij melkveehouder Jan Dirk van der Voort in Lunteren. Ruim 120 bezoekers kwamen naar 'de pot' en naar de weides van boer Jan Dirk. Hij is één van de 15 lerende en experimenterende deelnemers in het project 'Kennis in en door de praktijk'.

Natuurinclusieve landbouw is een vorm van voedselproductie waarbij de natuur zo goed en veel als mogelijk is ingepast in de bedrijfsvoering van de melkveehouder, zo vertelde Arjen van Buuren, projectleider van het project. Hij noemt het vooral het ‘bespaarmodel’ voor de landbouw. 'De natuur stuurt geen rekening,' merkt Arjen op. Melkveehouder Jan Dirk heeft een  zeer lage kostprijs. Dit komt vooral doordat hij vroeg start met beweiden (Kurzrasen). Vanaf 4 april past hij alleen beweiding toe en krijgen zijn koeien geen krachtvoer. Het heeft zeker 7 jaar geduurd om tot dit systeem te komen op de biologische melkveebedrijf, waarbij bodem en goede mest het uitgangspunt zijn.

Gouden giertank

Eén van de hoogtepunten van de dag was de prijsuitreiking van ‘de beste mest’ door bodemdeskundige Peter Vanhoof. De prijzen werd uitgereikt door wethouder Van der Schans (gemeente Ede) in de vorm van een groene, zilveren en gouden gierton. De gouden gierton ging naar melkveehouders Jan-Willem Breukink en Mathijs Grootkoerkamp. Wie deze boeren kent weet dat het hier niet alleen om biologische boeren gaat, natuurinclusief is voor iedereen die het past.

Meer activiteiten

De succesvolle dag krijgt opvolging met demonstraties bij de verschillende deelnemers:

  • 31 mei: Mengteelten bij Zwier van de Vegte op De Marke 
  • 6 juni: Biochemie en ecologie van micro-organismen bij Jan-Willem Breukink
  • 22 juni: Voederknollen en compostthee bij Tom Gunnewick
  • 18 juli: Kruidenrijk grasland bij Art Wolleswinkel 
  • Compostthee bij Jan van Ruiswijk (september)
  • Doorzaaien grasland met de nieuwe zaaimachine bij Dennis Minnen (oktober)

Mathijs Groot Koerkamp

Jan Willem Breukink