20210729 160657 Kopie

Nog veel vragen rondom mengteelten

Arjen van Buuren ontving afgelopen maand voor het eerst de deelnemers aan het project ‘’Kennis in en door de praktijk’’ op Landgoed Velhorst. Deze bijeenkomst stond in het teken van mengteelten, waarin veehouder Joris Buijs vertelde over zijn jarenlange ervaring met verschillende combinaties van teelten.

De belangstelling voor deze bijeenkomst van de deelnemers uit de verschillende regio’s was groot. Deze ondernemers willen graag met andere gewassen dan mais en gras aan de slag. Ze zoeken hiervoor naar alternatieven, maar het ontbreken van de juiste kennis werkt vaak belemmerend. Ook de huidige regelgeving rondom derogatie stimuleert niet de keuze voor andere gewassen.

Op Velhorst maakten veehouders kennis met de mogelijkheden van mengteelten. Zo vertelde melkveehouder Joris Buijs uit Etten-Leur over zijn ervaringen met mengteelten. Hij heeft hiermee jarenlang geëxperimenteerd in verschillende projecten met wisselende resultaten. Tijdens deze bijeenkomst ging hij in op de aspecten rondom teelt, oogsten, bewaren en voeren van deze eiwitrijke producten.  

Voordeel van mengteelt

Arjen van Buuren, natuurinclusieve boer op Velhorst en projectleider van dit project liet in het veld verschillende mengteelten zien. Op Velhorst staan o.a. veldbonen met tarwe. Het voordeel van deze combinatie zit in het feit dat vlinderbloemigen, de veldboon, meer stikstof uit de lucht bindt, terwijl het graan de beschikbare stikstof uit de bodem gebruikt.

Nog veel open vragen

Vanuit de deelnemers kwamen deze middag veel vragen. Hieruit blijkt wel dat veel ondernemers graag met andere gewassen aan de slag willen om onder andere meer eiwit van eigen land te halen. Het ontbreken van kennis en de huidige regelgeving zorgen ervoor dat veel ondernemers nog niet die stap durven te maken. Binnen dit project gaan praktijk en onderzoek op zoek naar passende teelten.