Bij Op Margriet

Veehouders experimenteren met kruidenrijk grasland

Het voorjaar staat alweer voor de deur en dus ook een nieuw groeiseizoen. Eind 2022 zijn twintig hectares ingezaaid met verschillende typen kruidenrijke graszaadmengsels. Tien veehouders doen mee aan het tweejarig praktijkexperiment binnen het project 'Kennis in en door de praktijk' en hebben elk twee hectare ingezaaid.

Kruiden in het grasland zijn niet alleen goed voor de biodiversiteit, maar bieden ook andere voordelen. Klavers en kruiden zijn beter bestand tegen droogte, kunnen stikstof binden, bevatten belangrijke mineralen en koeien vinden het lekker. Het spannendste aspect is de productiviteit van het grasland en de inpassing in de bedrijfsvoering.

Vragen

Agrariërs hadden vragen bij het management van kruidenrijk grasland. Ga je bemesten en zo ja waarmee? Hoeveel en wanneer geef je extra mest? Hoe houd je de kruiden in je grasland na beweiden en/of maaien?

Bij de gezamenlijke veldbezoeken onder begeleiding van Pedro Janssen van het Louis Bolk Instituut, beoordelen veehouders samen de verschillende percelen en bespreken het management van hun collega. Hier blijkt hoe waardevol het is om in de praktijk op je eigen grond te kunnen experimenteren. Dit is duidelijk te zien in hoe dezelfde mengsels anders uitpakken op verschillende plaatsen.

Vergoeding

De deelnemende veehouders krijgen een vergoeding per hectare voor het dure zaad en het risico op productieverlies. Dat is belangrijk om zo’n experiment te starten en vol te houden. Je weet namelijk niet zeker of het tot een waardevol grasland leidt.

Activiteiten 2024

Dit voorjaar heeft Pedro contact gehad met deelnemers over de ervaringen van 2023 en de bemesting van de percelen in 2024. Hierbij zijn veel vragen rond bemesting en inpassing in het rantsoen naar boven gekomen. In april bezoeken we met de groep Zuivelboerderij Hof zum Walde die op weg is naar 100 procent kruidenrijk grasland in zijn melkveehouderij. Gedurende het jaar onderzoekt de Radboud Universiteit welke kruiden in het grasland te vinden zijn en met welk percentage. Ook kijken onderzoekers naar de hoeveelheid aanwezige insecten.

Elk jaar is het weer een verrassing hoe het groeiseizoen verloopt. Zal er veel of juist weinig regen vallen? Een uitdaging voor de veehouders, maar dat is niets nieuws natuurlijk. Het doel van het experiment is te leren hoe je een kruidenrijk grasland naar tevredenheid kunt managen ondanks het weer. De deelnemers gaan het nieuwe groeiseizoen in ieder geval met vertrouwen tegemoet.

Meer informatie

Lees hier de nieuwsbrief praktijkexperiment kruidenrijk grasland

 

Het praktijkexperiment is een samenwerkingsproject van Via Natura, Radboud Universiteit, Louis Bolk Instituut, Ploegdriever en wordt gefinancierd door het Platform Natuurinclusieve landbouw.