Bloemrijk_rand weiland

Aan de slag met kruidenrijk grasland

Op het Agro-innovatiecentrum De Marke zijn ze aan de slag gegaan met natuurinclusieve landbouw. Dat is een vorm van duurzame landbouw die uitgaat van een veerkrachtig voedsel- en ecosysteem. De wetenschap deelt natuurinclusieve landbouw in een aantal onderdelen in. Eén daarvan is functionele biodiversiteit, waaronder kruidenrijke graslanden en bodembiodiversiteit (vruchtbaarheid) vallen. De deelnemers binnen het project 'Kennis in en door de praktijk' gingen aan de slag met kruidenrijk grasland.

In tijden van droogte blijven kruidenrijke graslanden groener vanwege een betere beworteling van de bodem door de verschillende planten. Percelen met alleen raaigras herstellen minder snel of laten meer open plekken achter. Uit onderzoek aan dijken, wegbermen en graslanden is gebleken dat de wortels van een begroeiing met een groot aantal soorten kruiden en natuurlijke grassen veel dieper reiken dan die van de grasbermen. Meerjarige kruiden en natuurlijke grassen houden met hun diepere wortels de bodem beter vast en ze gaan een samenwerking aan met het bodemleven. Een levende bodem is beter in staat te reageren op extremere omstandigheden, zoals grote hoeveelheden neerslag of aanhoudende droogte.

Wat is kruidenrijkgrasland?

Kruidenrijk grasland is een grasland dat bestaat uit een combinatie van grasland met vlinderbloemigen zoals rode en witte klaver en esparcette, maar daarnaast ook kruiden, zoals smalle weegbree, cichorei, wilde peen of duizendblad. In een kruidenrijk grasland is er sprake van samenwerking tussen de verschillende grassen, vlinderbloemigen en kruiden waardoor een productief en biodivers grasland ontstaat.

Kruidenrijk grasland bespaart op kunstmestgift

Kunstmest stimuleert voornamelijk het gras en niet de kruiden, waardoor het gras te hard groeit en de kruiden onderdrukt. Door niet of minder te bemesten stimuleer je daarnaast een sterke beworteling van de kruiden en grassen. Wanneer de vlinderbloemigen gevestigd zijn, vangen zij stikstof via de lucht en geven dit af aan de bodem ten gunste van het hele grasland.

De vlinderbloemigen en kruiden wortelen veel dieper dan normaal grasland. Hierdoor kunnen zij ook in droge periodes nog water uit de diepere bodemlagen bereiken. Daarnaast kan een bodem die goed doorworteld is meer water vasthouden, waardoor het grasland er langer van kan profiteren tijdens droogte. Tegelijkertijd zorgt de intensieve bodembedekking van bijvoorbeeld klavers ervoor dat er minder water verdampt vanuit de bodem. Gezamenlijk zorgen de verschillende soorten ervoor dat het grasland beter bestand is tegen droogte met een stabiele ruwvoeropbrengst in de hete zomermaanden als resultaat. Daarnaast wordt de biodiversiteit verhoogd.

Dennis Minnen, één van de deelnemers binnen het fiche 5.1., liet een speciale doorzaaimachine, de Novag, overkomen vanuit Frankrijk. Hiermee heeft hij bij verschillende deelnemers, waaronder De Marke, grasland doorgezaaid. De resultaten gaan we in het voorjaar gezamenlijk bekijken.

 

Bron: Wageningen Livestock Research

 

In de Gelderse Vallei hebben ze vorig jaar de NOVAG ingezet. Een aantal boeren vertelt over hun zoekttocht naar de juiste manier om kruiden door te zaaien in  bestaande grasland percelen.

De werking van deze doorzaaimachine NOVAG in beeld. Deze machine komt uit Frankrijk en is afgelopen maanden ingezet in Nederland bij verschillende veehouders om hun graspercelen door te zaaien met kruiden.