GNMF Scholten Lage Resolutie 2300

Monitoring natuurinclusieve landbouw

Met dit project laten we zien hoe natuurinclusieve landbouw zich ontwikkelt in de provincie Gelderland. Om dit te monitoren ontwikkelen we een betrouwbaar en gevalideerd instrument. Hiermee kunnen ondernemers aan de maatschappij, keten en politiek laten zien wat zij doen voor de natuur op en rond hun bedrijf.

Gelderland
Tamar de Jager, LTO Noord
Aanleiding

We werken met elkaar aan meer natuurinclusieve landbouw in Gelderland. Om te zien of dit ook praktijk wordt, is het noodzakelijk om te monitoren. Als tijdens het project blijkt dat de ambities niet gehaald kunnen worden, kunnen we bijsturen vanuit het platform. En andersom: als dit wel lukt, dan willen we dit graag laten zien. Ook zijn deze gegevens interessant voor het optimaliseren van beleid, bedrijfsvoering en kennisontwikkeling.

Looptijd: januari 2020 - december 2021

Plan van aanpak

In dit projectonderdeel sluiten we aan bij lopende (landelijke) ontwikkelingen op het thema monitoring. Er wordt op dit moment veel ontwikkeld, zowel voor de veehouderij als voor de akkerbouw. Wij gaan niet het wiel uitvinden, maar in kaart brengen welke monitoringstools en bijbehorende Kritische presentatie-indicatoren (KPI’s) er op dit moment zijn en hoe ze werken.

De projectleider verzamelt alle informatie en structureert die. Partners in het projectteam denken mee en geven feedback. Met hulp van experts scherpen we onze ideeën aan en formuleren we de 4 niveaus van NIL voor zowel de veehouderij als de akkerbouw.

We beginnen in het eerste half jaar met de melkveehouderij, omdat hier al het meest over bekend is. In het tweede deel van 2021 verleggen we onze focus naar de akkerbouw. Gedurende de looptijd van het project wordt de strategie steeds met het projectteam en inhoudelijk experts aangescherpt

Verwachte resultaten

In 2021 leveren we een nulmeting van de staat van natuurinclusieve landbouw in Gelderland op voor de akkerbouw en (grondgebonden) veehouderij. Voorwaarde hiervoor is het ontwikkelen van een goede monitoringstool. In de volgende jaren (2022-2024) monitoren we volgens de voortgang.

Betrokken partijen
  • Natuur en Milieu Gelderland
  • Agrarische Collectieven
  • Provincie Gelderland
  • Stichting Landschapsbeheer Gelderland
  • LTO Noord
  • Diverse inhoudelijk experts
Partners
Logo LTO Noord
Logo Natuur En Milieu Gelderland
Logo Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Logo Collectief Rivierenland
Logo Vala
Logo Natuurcollectief Veluwe