GNMF Gussink Landschap Beekje

Water

Goed waterbeheer is een belangrijk onderdeel binnen de kringlooplandbouw. Door het veranderende klimaat waarin droge periodes afgewisseld zullen worden met extreem natte periodes is het essentiële oog te hebben voor het waterbeheer. Goed bodembeheer is hierin belangrijk. Door bodemverdichting te beperken en door het organisch stofgehalte in de bodem te verhogen kun je wateroverlast in nattere tijden beperken. En een bodem die meer vocht kan vasthouden, zorgt bovendien dat er minder schade in droge periodes. Door minder en toeiger te mesten of minder of geen bestrijdingsmiddelen te gebruiken lever je als boer een positieve bijdrage aan de waterkwaliteit. 

Projecten

Doe inspiratie en kennis op uit de onderstaande projecten in Gelderland, waarin de focus ligt op waterbeheer en / of waterkwaliteit

Relevante (wetenschappelijke) informatie

Projecten