Afbeelding Bokashi

Bokashi in het Rivierengebied

Samen met diverse gebiedspartijen wil Collectief Rivierenland een netwerk opzetten om te gebruiken en de agrarische sector te gebruiken bij bermbeheer.

Rivierengebied
Harm Peter de Vries, Collectief Rivierenland
Aanleiding

Een bodem met een hoog organisch stofgehalte houdt van water langer vast. In drogere periodes ontstaat dan een buffer waar landbouwgewassen van kunnen profiteren. Het opbrengen van bokashi (goed gefermenteerd organisch materiaal) kan het organische stofgehalte van de bodem verhogen.

Looptijd: 1 januari 2021 - 31 december 2022

Plan van aanpak

Binnen het rivierengebied wordt geƫxperimenteerd met het maken van bokashi uit berm- en slootmaaisels. Een goede samenwerking levert winst op voor kleine ondernemers van gemeenten en waterschappen, als voor de agrarische ondernemers.

Verwacht resultaat

Binnen dit project 'Bokashi in het Rivierengebied' gaan we uitzoeken en in beeld brengen welke kansen zijn voor een bredere en intensievere samenwerking tussen agrarische bedrijven en bermeigenaren.

Betrokken partijen
  • Collectief Rivierenland
  • Lokale agrarische natuurverenigingen
  • Bermeigenaren
Partners
Logo Collectief Rivierenland