GNMF Bertus Oldenhave Hoge Resolutie 8560 (Fotograaf Annemieke Kok)

Kringlooplandbouw

Binnen kringlooplandbouw zijn we op zoek naar zo veel mogelijk gesloten nutriëntenkringlopen op zowel boerderij- als regioniveau. Hierbij draait het om het minimaliseren van grondstofgebruik door het hergebruik van producten en het zo zuinig en efficiënt mogelijk omgaan met ruimte en grondstoffen. De veehouderij en de akkerbouw werken nauw samen in het sluiten van de verschillende kringlopen. Daarbij zijn verbindingen gemaakt met niet-agrarische stromen van biomassa uit de samenleving. Alle kringlopen zijn gericht op het behoud van natuurlijk kapitaal. Het behoudt van klimaat, biodiversiteit, waterkwaliteit, bodem en lucht en een gezonde samenleving.

Doe inspiratie en kennis op uit de onderstaande projecten in Gelderland, waarin aandacht is voor het sluiten van verschillende (regionale) kringlopen.

 

Relevante (wetenschappelijke) informatie

Projecten