Escape The Classroom1

Escape the Classroom

Dit is een schoolproject voor groep 5 t/m 8 waarbij leerlingen kennismaken met het thema natuurinclusieve landbouw. Door interactieve, leerzame en leuke spelelementen en opdrachten wordt in de klas een introductie gegeven. Een spannende opdracht, waarbij ze een uitnodiging winnen voor een excursie naar een natuurgerichte boer.

Ede/Wageningen
Esther Tiemessen, IVN
Boer en jonge burger bij elkaar

We betrekken basisschoolleerlingen bij het onderwerp natuurinclusieve landbouw en brengen zo boer en jonge burger bij elkaar. Daarbij starten we met een pilot: Met behulp van een klankbordgroep en diverse betrokken partijen ontwikkelen we het schoolproject en testen deze met de doelgroep.

Spelenderwijs kennismaken met natuurinclusieve landbouw

Het resultaat is het Gelderse schoolproject ‘Escape the Classroom’ met het thema natuurinclusieve landbouw dat schaalbaar is. Het beoogde doel van dit project is lesmateriaal voor het basisonderwijs ontwikkelen en uitvoeren waarbij leerlingen kennismaken met het thema. Door een bezoek aan een natuurgerichte boer zien leerlingen natuurinclusieve landbouw in de praktijk. Het complexe onderwerp wordt op deze manier spelenderwijs gebracht. Tussen de 8 en 12 klassen kunnen deelnemen. We verkennen de opschaling en het duurzaam inzetten van het schoolproject zodat meerdere scholen en klassen mee kunnen doen.

Partners
IVN