Graangeluk Akker Westbergweg (Foto Erik Jan Bijleveld)

GraanGeluk (afgerond)

Stichting GraanGeluk wil het circulaire heide-, bos- en beekdalen- landbouwsysteem nieuw leven inblazen. Onze oergranen op ecologische, kruidenrijke akkers leveren zowel biodiversiteit als topstreekproducten voor lokaal-regionale voedselketens zoals brood en bier. GraanGeluk introduceert ' boer-inclusief-naturen'.

Veluwe
Marcel van Silfhout, Stichting GraanGeluk
Aanleiding

Helaas zijn er twee natuur (biodiversiteit) als het boerencultuurlandschap op de Veluwezoom ten prooi gevallen aan twee verstorende ontwikkelingen: het verruigen en verschralen van voormalige cultuurhistorische landbouwgronden en intensivering van de nog overgebleven (gangbare) akkerbouw. Daardoor zijn biodiversiteit en agrobiodiversiteit achteruitgegaan. Anno 2021 zien we louter snijmais, Engels raaigras (veevoer) en braakins 'natuur-akkers.' Onze omgeving lijkt in de verste verte niet meer op het ooit zo schilderachtige en economisch-ecologische vitale cultuurlandschap dat door vele romantische meesters van de Oosterbeekse school in de 19 e werd vereeuwigd. Als gevolg hiervan komen lokaal-regionaal voedsel en streekproducten nauwelijks nog 'van hier.'

Looptijd: 2020-2022 / 2023

Plan van aanpak

Het plan van aanpak is gericht op de periode 2021-2023. Vanuit een geslaagde proefperiode (2017-2020) wil GraanGeluk partijen mobiliseren om de GraanGeluk-aanpak (circulaire heidelandbouwsysteem met gescheperde schaapskuddes, wuivende korenvelden en goede potstalmest) op grotere schaal te gaan. Op de weer vruchtbaar en gezond gemaakte natuurlandbouw-akkers telen we latere streekgranen voor streekbrood- en Gelders Graangelukbier. Mogelijk uitbreiden we het aantal producten nog verder uit. Tegelijkertijd herintroduceren we op die akkers ook bedreigde, zeldzame Nederlandse akkerkruiden. We brengen natuur en landbouw weer in balans, herstellen we het boerencultuurlandschap met kruidenrijke, wuivende korenvelden en leveren prachtige wereldprijzen winnende streek ( Gelders Graangeluk) waarmee we de korte keten nieuw leven inblazen.

GraanGeluk is een bottom-up en door gesteund integraal-systemisch gebiedsgericht project van meerdere boeren, burgers (consumenten), herders, molenaars, akkers, brouwers, mouters, imkers en natuurbeheerders. Terug naar de toekomst, GraanGeluk is al op weg.

Resultaat

Download hier de flyer met de resultaten

Meer informatie

www.graangeluk.nl

Betrokken partijen

De GraanGeluk-kerngroep bestaat uit (12) boeren, een samenwerkingsverband (coöperatie io) van Natuur & Landschapsboeren op de westelijke Veluwezoom met partners als Natuurbalans, Grebbeveld Schapen & Zo, Stadsbrouwerij Wageningen en Bakkerij Tom van Otterloo.

Overige direct en indirect betrokken partijen: Stichting Vrienden van GraanGeluk, Provincie Gelderland, Gemeente Renkum, Gemeente Wageningen, Gemeente Arnhem en de groep WageningenEetDuurzaam (StreekWaar), Deltaplan Biodiversiteitsherstel, Stichting Levend Erfgoed, BV Landgoed Quadenoord, Coöperatief agrarisch natuurcollectief Veluwe, Witte Watermolen Arnhem , VanGroenewaarde, Vloermouterij Masterveld, Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN), Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH). De Stichting Duurzame Bij, diverse landgoederen, LBI, Natuurbalans, Stichting Biotoopverbetering, Slowfood Rijnzoet, en diverse tbo's (Stichting Gelders Landschap & Kasteelen, Vereniging Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer).

Partners
Logo Graag Geluk