GNMF Bertus Oldenhave Hoge Resolutie 8593 (Fotograaf Annemieke Kok)

IVN Jongeren Adviesbureau Achterhoek (afgerond)

Jongeren hebben creatieve antwoorden en een frisse blik op maatschappelijke uitdagingen. IVN betrekt jongeren vanuit hun opleiding bij vraagstukken op het gebied van natuur en duurzaamheid.

Achterhoek
Esther Tiemessen
Aanleiding

Om natuurinclusief denken te stimuleren en te realiseren, is de samenwerking en inzet van diverse partijen nodig zoals van gemeenten, de landbouwsector, waterschappen, het maatschappelijk veld en het bedrijfsleven. Een belangrijke partij zijn de jonge inwoners van Gelderland. Juist zij zijn de gebruikers, consumenten en besluitvormers van de toekomst!

Jongeren zijn over het algemeen nauwelijks bezig met hun leefomgeving. Ze hebben echter vanuit hun eigen perspectief ervaringen en beelden die wél van meerwaarde zijn voor toekomstige natuur- en landschapsontwikkeling. Door hen te stimuleren hierover na te denken ontstaat er een maatschappelijke bewustwording op de lange termijn. Wat zal leiden tot meer natuurbewuste en betrokken volwassenen.

Looptijd: schooljaar 2021 - 2023

Plan van aanpak

IVN Gelderland is in meerdere regio’s actief met het ‘IVN Jongeren Adviesbureau’ voor leerlingen uit het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. In opdracht van lokale partijen, zoals gemeenten, waterschappen en het bedrijfsleven worden actuele vraagstukken aan jongeren voorgelegd.

Adviezen rondom thema's

Thema’s als klimaatadaptatie, natuurinclusieve landbouw en behoud van biodiversiteit worden in de opdrachtvragen aan de orde gesteld. De jongeren worden echte adviseurs. Door de echtheid van de vraagstukken nemen jongeren deze vragen zeer serieus. In de projecten worden veldbezoeken en ontmoetingen met deskundigen georganiseerd en jongeren gaan in dialoog met lokale betrokkenen. Zo ontwikkelen ze plannen met gerichte adviezen waar de opdrachtgever mee verder kan.

 

Verwachte resultaten
  • Jongeren zijn bekend met biodiversiteit in het landelijk gebied in relatie tot natuur, landbouw, voedsel.
  • Ten minste 10 VO / MBO scholen doen mee aan het project.
  • Bouwen van duurzaam netwerk om jongeren ook na schooljaar 2021 – 2023 te blijven betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit.
Partners gezocht

We zoeken de verbinding met de betrokken partners uit het actieplan natuurinclusieve landbouw Gelderland. De partijen die het actieplan ondertekend hebben betrekken we bij dit project voor een samenwerkingsrelatie. Dit netwerk zetten we actief in voor een rol binnen het IVN Jongeren Adviesbureau Achterhoek. Hetzij als opdrachtgever met een vraagstuk, als expert, voor een excursie of locatiebezoek, of als jurylid bij de eindpresentaties binnen een project.

Daarnaast zien we als partners alle gemeenten in de Achterhoek, Waterschap Rijn en IJssel, IVN-afdelingen, groene vrijwilligersorganisaties, TBO’s.

Ook meedoen? Neem dan contact op met IVN!

Partners
Logo Ivn Natuur Educatie