Afbeelding Bokashi

Bokashi in het Rivierengebied (afgerond)

Het Collectief Rivierenland wil met de verschillende gebiedspartijen, waaronder de agrarische sector in het Rivierengebied een netwerk opzetten om bokashi te verwerken.

Rivierengebied
Hermen Vreugdenhil, Collectief Rivierenland
Aanleiding

Een bodem met een hoog organisch stofgehalte houdt langer water vast. In drogere periodes ontstaat dan een buffer waar landbouwgewassen van kunnen profiteren. Het opbrengen van bokashi (goed gefermenteerd organisch materiaal) kan het organische stofgehalte van de bodem verhogen.

Looptijd: 1 januari 2021 - 31 december 2022

Plan van aanpak

Binnen het rivierengebied wordt geƫxperimenteerd met het maken van bokashi uit berm- en slootmaaisels. Een goede samenwerking levert winst op voor kleine ondernemers van gemeenten en waterschappen, als voor de agrarische ondernemers.

Verwacht resultaat

Binnen dit project 'Bokashi in het Rivierengebied' gaan we uitzoeken en in beeld brengen welke kansen zijn voor een bredere en intensievere samenwerking tussen agrarische bedrijven en bermeigenaren.

Betrokken partijen
  • Collectief Rivierenland
  • Lokale agrarische natuurverenigingen
  • Bermeigenaren
Partners
Logo Collectief Rivierenland