Bloemenstrook In Boomteelt Cropped

POP3-project Natuurinclusief Betuws Boeren

In de Betuwe experimenteren 24 ondernemers, werkzaam in de sectoren boomkwekerij, fruitteelt, akkerbouw en melkveehouderij, met maatregelen die bijdragen aan het verduurzamen van hun bedrijfsvoering.

Betuwe en Land van Maas & Waal
Bert Snel

De Betuwe wordt gewaardeerd vanwege zijn mooie rivierenlandschap. Het landschap is grotendeels agrarisch, boeren en telers produceren er voedsel en het landschap. Het landschap is nu vooral een efficiënt productiesysteem waar nog relatief weinig plaats is voor biodiversiteit. 

Het toepassen van maatregelen geeft kleur aan de regio, leidt tot meer biodiversiteit en kan bijdragen aan een duurzamer productiesysteem.  

De 24 deelnemers willen hier het voortouw nemen, om te beginnen bij het verbeteren van hun eigen bedrijfsvoering. Elke sector gaat experimenteren met meer biodiversiteit en dit ook benutten in de bedrijfsvoering. Zij wisselen met hun collega’s uit de akkerbouw, melkveehouderij, fruitteelt en boomteelt hun ervaringen uit.  

Herstel van biodiversiteit (natuur) draagt tevens bij aan weerbaardere teeltsystemen, een meer uitgebalanceerd natuurlijk systeem in en boven de bodem brengt natuurlijke vijanden van lastige plaagsoorten terug.  

Het project wil praktische toepassingen ontwikkelen voor meer biodiversiteit op de bedrijven en een bijdrage leveren aan een duurzame teeltsysteem en/of opzet van het bedrijf.  

Voorbeelden zijn meerjarige akkerranden, kruidenrijk grasland, bloemenstroken en grasbanen in de boomgaarden.

Betrokken partijen
  • ANV Lingestreek
  • De Fruitmotor
  • CAF
  • Buro Hemmen
  • Compas-Agro
  • Meuffels-Agro Research
Partners
FRUITMOTOR
Gerelateerd nieuws