GNMF Bertus Oldenhave Lage Resolutie 8560

Gewasbescherming

Het toepassen van chemische gewasbeschermingsmiddelen hebben invloed op de kwaliteit van de bodem, het water en de biodiversiteit. Door inzet van duurzame alternatieven, zoals een ander bouwplan, het gebruik van alternatieve bestrijdingsmiddelen of mechanische onkruidbestrijding, wordt het gebruik teruggedrongen. Ook het toepassen van bijvoorbeeld strokenteelt, gewasrotatie en het creëren van optimale groei voor een gewas zijn interessante alternatieven. Net als het inzetten van nuttigen voor een natuurlijke plaagbestrijding.

Doe inspiratie en kennis op uit de onderstaande projecten in Gelderland, waarin aandacht is voor alternatieve voor gewasbescherming.

Projecten