Fruit_fruitbomen_bloemen

Kritische Prestatie Indicatoren voor prestatiebeloning fruittelers

Op zoek naar constante verbetering en de wil om een motor te zijn in de transitie naar een (meer) natuurinclusieve fruitteeltzijn er KPI's ontwikkeld: Kritische Prestatie Indicatoren. Lees er hier alles over hoe dat verliep en wat de vervolgstappen zijn.

Fruitmotor sluit zich aan

De Fruitmotor heeft zich in 2020 aangesloten als partner van het Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland. We willen graag een bijdrage leveren aan de versnelling van natuurinclusieve landbouw in de regio Rivierenland. Een regio waar fruitteelt alom aanwezig is en waar fruittelers ook zoekende zijn naar toekomstbestendige fruitteelt en een goede beloning daarvoor.

Resultaat project

Het project KPI's fruitteelt is nu afgerond met het vaststellen van de voorlopige indicatoren voor duurzame fruitteelt. De systematiek sluit aan bij de landelijke KPI-k ontwikkeling in andere regio's en sectoren. Met een vervolgproject worden de komende 2 jaar de indicatoren met fruittelers getest.

Vaststellen indicatoren

Op zoek naar constante verbetering en de wil om een motor te zijn in de transitie naar een (meer) natuurinclusieve fruitteelt zijn we indicatoren gaan benoemen. Eerst nog met hulp van literatuur- en veldonderzoek van een stagiaire van de Radboud Universiteit (Britt Dragstra), snel daarna met vertegenwoordigers van de fruitsector in onze klankbordgroep. Daarbij is aangesloten op de landelijke KPI-k systematiek, die uitgaat van doelsturing op de hoofdthema's zoals bodem, water, biodiversiteit (zie figuur voor alle doelen of in deze presentatie). Bij doelsturing is het aan de teler hoe hij zijn doelen met maatregelen bereikt.

Afronding en vervolg

Driedubbel goed nieuws! Allereerst is het goede nieuws dat de afronding nabij is; het eindrapport met daarin een eerste set KPI’s en waarderingssystematiek komt binnenkort online. Nog beter is dat we meteen doorgaan met een vervolgproject, waarin we de indicatoren gaan testen in de praktijk! We hebben daarvoor 4 telers met verschillende bedrijfsmodellen gevonden. En, ook niet onbelangrijk, een pot geld om hen voor geleverde prestatie te belonen. Hoe werkt de systematiek in de praktijk? En hoe sporen we telers aan om stappen te zetten naar een aantoonbare duurzame en gewaardeerde fruitteelt? Daar gaan we samen met CLM en de CAF (adviesdienst fruitteelt) naar op zoek!

We houden je op de hoogte via het platform.

Meer info?

Lees hier meer over op de site van De Fruitmotor

Bekijk hier de presentatie

 

De klankbordgroep bestond uit:

2 telers, CAF, Fruitmasters, provincie Gelderland, CAF, Rabobank, CLM, N&M Gelderland