20220630 142136 Resized 1

Goede mest: minder emissie, meer opbrengst

Vanuit het project 'Kennis in en door de praktijk' vindt er op 18 juli bij melkveehouder Art Wolleswinkel in Renswoude een interessante bijeenkomst. Deze middagbijeenkomst staat in het teken van goede mest. Wat voor effect heeft dat op de uitstoot van emissies en de opbrengsten.

18 juli 2023
Gelderse Vallei
Arjen van Buuren
18 juli - Goede mest: minder emissie, meer opbrengst

Hoe behoud je productieve koeien en grond onder de huidige mest- en stikstofregelgeving?  Aan welke knoppen kan de boer zelf draaien en waar zit de muziek voor de komende jaren? Tijdens deze middag kunt u inspiratie opdoen hoe u zelf aan het roer kunt blijven staan van uw bedrijf in woelige omstandigheden.

Programma:

  • 13.00 uur: ontvangst
  • 13.30 uur: opening door
  • 13.35 uur: Hubert Kremer, Biomuhle: Voeding koe bepalend voor kwaliteit melk en mest
  • 14.10 uur: Nick van Eekeren, Louis Bolk Instituut: Mestkwaliteit en kruidenrijk grasland 
  • 14.45 uur: Art Wolleswinkel: ervaringen en resultaten tot nu toe
  • 15.15 uur: Het veld in

 

 Locatie

Familie Wolleswinkel

Boerderij 'Aerderoort'

Barneveldsestraat 39A,

3927 CB Renswoude

Aanmelden

Meld je direct aan voor bijeenkomst Art Wolleswinkel