Houtwal De Marke

Inspiratieochtend Natuurinclusieve landbouw voor erfbetreders

Het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland (PNLG) nodigt erfbetreders uit voor de Natuurinclusieve Landbouw (NIL) inspiratieochtend voor Gelderse bedrijfsadviseurs. Deze vindt plaats op woensdag 28 juni, 09:00 - 12:00 op het Agro Innovatiecentrum De Marke, Roessinkweg 2, 7255 PC Hengelo Gld.

28 juni 2023
Hengelo (Gld.)
Monique Nieuwenhuis

Met ondersteuning van de vab (de erkende beroepsorganisatie Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs), VLB (Vereniging van accountants en belastingadviseurs) en Agrivaknet (onafhankelijke vereniging voor vaktechnische bedrijfsadviseurs) willen we jou als erfbetreder, als bedrijfsadviseur, loonwerker of accountant bijpraten over natuur-inclusieve landbouw (NIL) als oplossingsrichting voor de vele uitdagingen waarmee boeren worden geconfronteerd. Op het gebied van emissie (nu vooral stikstof), biodiversiteit, waterkwaliteit, dierenwelzijn en diergezondheid. 

De essentie is om als boer meer gebruik te maken van en samen te werken met de krachtige, natuurlijke processen. Om dat in Gelderland meer handen en voeten te geven is het Platform Natuur-inclusieve Landbouw Gelderland (PNLG) opgericht. Een veelal praktische zoektocht via diverse projecten naar concrete invulling van natuurinclusieve landbouw op het boerenerf.

Direct aanmelden

Programma

Het programma is als volgt:

  • 09:00 – 09:30 uur: Inloop met koffie/thee
  • 09:30 – 09:40 uur: Welkom door Arjen van Buuren namens De Marke
  • 09:40 – 10:10 uur: Toelichting PNLG door Rochus Kingmans, betrokken bij de communicatie en organisatie van het Gelderse platform. Welke projecten zijn er binnen PNLG en welke inzichten hebben die al opgeleverd?
  • 10:10 – 10:40 uur: Toelichting Markemodel door IJsbrand Snoeij, projectleider pilot GLB ‘Het Markemodel’. Het Markemodel is een initiatief van het agrarisch collectief VALA en de Vruchtbare Kringloop Achterhoek, een lerend netwerk van en voor de landbouw in de Achterhoek en Liemers. Doel is te komen tot een aanpak waarbij boeren en sturende partijen samen tot een regionale, integrale set kwaliteitsdoelen en de bijbehorende beloningen komen voor een toekomstbestendige landbouw.
  • 10:40 – 11:20 uur: NIL in cijfers: een doorrekening van financiële gevolgen omslag naar NIL op het bedrijf van Martijn en Ursula te Brake in Winterswijk door Adriaan Dubbeldam, teammanager DLV Advies. Ursula en Martijn zijn aanwezig voor een toelichting.
  • 11:20 – 12:00 uur: Uitwisseling ideeën, gedachten, knelpunten rondom realisatie natuur-inclusieve landbouw o.l.v. Rochus Kingmans.
  • 12:00 – 13:00 uur: Lunch en napraten
Aanmelden

Deze inspiratieochtend wordt georganiseerd en aangeboden door PNLG en is kosteloos. Inschrijven kan hier:

Meld je hier direct aan voor deelname

Deelname aan dit programma levert 2 PE-punten op bij vab, VLb en Agrivaknet.