Header_bloemrijk

Masterclass : Praktische Bodembiologie en Agroforestry

Op vrijdag 3 november organiseert het Agroforestry Netwerk Gelderland de eerste van een serie masterclasses over het bouwen aan bodem met agroforestry systemen. Drie boeren uit ons netwerk delen hun kennis en ervaring op het gebied van bodembiologie en maatregelen die je kunt nemen om de bodem voor jou te laten werken. 

03 nov 2023
Boerderij Haolderkamp, Didam
Dyon Temming
Van melkvee naar akkerbouw

Theo Nieuwenhuis is voormalig melkveehouder en nu akkerbouwer in Didam. Hij is deskundige op gebied van kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw. Een praktijkman die al vele boeren geholpen heeft hun bedrijfsvoering aan te passen. Op zijn eigen bedrijf heeft hij nu 900 hazelaars ingezet vanwege de verwachte voordelen die deze teelt op zijn gewassen heeft.

Bekijk hier zijn website

Natuurlijke bodem en vee

Arjan Bisschop houdt Lakenvelder, Wagyu runderen, Mangalica varkens en kippen op de Houberg in Lobith.  De basis is de bodem. Al enige jaren maakt Arjan zijn eigen compost en het brouwen van compostthee om zijn bodem en gewassen te enten met het gewenste bodemleven.

Bekijk hier zijn website

Regeneratieve boerderij

Howard Koster is de boer op de regeneratieve boerderij de Biesterhof. Daarnaast werkt hij bij de WUR aan onderzoek naar bodembiologie. Een aantal onderzoeken naar de relatie van bodem en bomen wordt gedaan op zijn eigen bedrijf.

Bekijk hier zijn website

Meld je snel aan
  • Voor wie?
    Boeren die meer willen weten over het op peil houden van hun opbrengst met minder middelengebruik door te bouwen aan een gezonde bodembiologie
  • Waar?
    Boerderij Haolderkamp; Oude Maatsestraat 16, 6941 SC Didam

 

Programma

13.00 inloop

13.30 doelstelling en introductie 

13.45 Theo Nieuwenhuis en Arjan bisschop, delen hun kennis en ervaring over het bouwen aan bodembiologie en best practices

14.45 Howard Koster geeft een inzicht in de stand van zaken en lopende onderzoeken bij de WUR. Wat weten we, en wat weten we nog niet van bomen rond bodembiologie en gewasopbrengsten

15.45 Samenvatting en verdieping door dagvoorzitter Suzan Klein Gebbink.

16.00 napraten tussen de hazelaars

 

Meld je aan bij Agroforestry