Headerinspiratiebedrijven

Natuurinclusief boeren: Meer resultaat, minder druk!

Je werkt iedere dag buiten, in de natuur. En je werkt iedere dag steeds meer samen met die natuur. Daarbij pak je jouw kansen op goede verdienmodellen met perspectief voor de toekomst. Zodat je kan blijven boeren. Dat levert jou minder druk op: minder mineralenverliezen, meer biodiversiteit, een aantrekkelijker landschap en een betere waterkwaliteit. Ook een voordeel: zo komt er minder druk van de maatschappij, maar juist waardering. Een mooi vooruitzicht, toch? Vind je het interessant om hier meer over te horen, kom dan dinsdag 14 november naar de eerste Gelderse Natuurinclusieve Landbouwdag. Deze vindt plaats op Suzie’s Farm in Aalten.

14 november 2023
Aalten
Monique Nieuwenhuis
Praktisch en inspirerend!

Laat je inspireren! Deze dag geeft je een beeld van wat er mogelijk is om je bedrijfsvoering om te vormen naar natuurinclusief boeren. Goed voor jou als boer, goed voor de planeet én goed voor de portemonnee! Hoor de ervaringen van boeren die de overstap al gemaakt hebben, luister naar de financieringsmogelijkheden en vooral: volg een tweetal workshops voor concrete en praktische tips. Deze dag kan je eerste stap zijn, of de bevestiging dat je op de goede weg bent.

Meld je hier direct aan!

ZES WORKSHOPS
1. Bodem: Breng de basis tot leven

De workshop wordt gegeven door René Jochems, oprichter en mede eigenaar van GroeiBalans in Zundert. En Jan Willem Breukink, melkveehouder in Brummen. René laat je op een inspirerende en interactieve manier zien hoe belangrijk een levende bodem is. En hoe je de bodembiologie weer optimaal voor je kunt laten werken. Want een gezonde bodem levert voedingstoffen en water in de juiste vorm en werkt ziekte-onderdrukkend. Jan Willem Breukink vertelt hoe hij werkt aan een gezonde bodem en laat dat mooi zien met microscoopbeelden. De workshop wordt geleid door Yvette van Wichen, projectleider bij LTO Noord.

2. Verdienmodellen 1: Meer omzet, meer verdienen?

Daan Groot, directeur van De Natuurverdubbelaars in Amsterdam, neemt je mee in de financiële mogelijkheden rondom natuurinclusieve landbouw. Hoe kun je door stapeling van beloningen meer omzet genereren en je kosten laten dalen. Hij onderbouwt dat met een bedrijfseconomische analyse. Maar Daan zal óók aangeven wat er in zijn ogen beleidsmatig moet gebeuren voor nog meer financieel perspectief! Conny van den Top, boerin in Lunteren, vertelt op welke manieren zij financieel voordeel heeft van een meer natuurinclusieve manier van boeren, door bijv. gebruik te maken van het Nationaal Groenfonds. De workshop wordt geleid door Rochus Kingmans (PNLG).

3. Verdienmodellen 2: Minder kosten, meer burger, meer markt

Frank Verhoeven is oprichter en eigenaar van Boerenverstand in Utrecht. Hij is nauw betrokken bij BoerenKPI. Hij gaat in deze workshop in op de beloningsdriehoek: minder kosten, meer burger, meer markt. Minder kosten door minder input van krachtvoer en kunstmest. Meer burger door vergoeding van ecodiensten. Meer markt via initiatieven zoals ‘On the way to Planetproof’. Hij schetst hoe dit tot een beter verdienmodel leidt. Melkveehouder Erik Smale uit Joppe vertelt hoe hij zijn bedrijf met 160 koeien op een natuurinclusieve manier runt. Hij licht toe hoe hij komt tot een beter verdienvermogen door  (nieuw) vakmanschap en kostenbeheersing. De workshop wordt geleid door Hans Veurink, directeur van Collectief Veluwe.

4. Landschap & biodiversiteit: Meer dan alleen maar mooi

Boeren vormen al eeuwenlang het landschap. Wat is landschapsversterking tegen deze achtergrond? En wat is de relatie met biodiversiteit? Eward Timmerman (senior adviseur bij Stichting Landschapsbeheer Gelderland) en Jacob Haalstra (Agroforestry netwerk Gelderland) vertellen welke voordelen landschapsversterking biedt voor jou als boer. Waarbij Jacob Haalstra, eigenaar en oprichter van Advisie-Agro, vertelt welke financiële voordelen je als boer kunt realiseren. Jan Eggink, melkveehouder in Laren (Gld.), neemt je tot slot mee in zijn worsteling met betrekking tot invulling van landschapsversterking en meer biodiversiteit en de keuzes die hij daarbij heeft gemaakt. De workshop wordt geleid door Hermen Vreugdenhil, directeur Collectief Rivierenland.

5. Water & klimaat: Hoe omgaan met extremen?

Het klimaat verandert ontegenzeggelijk. Periodes met wolkbreuken worden afgewisseld door lange periodes van droogte. Dat heeft grote gevolgen voor de waterbeschikbaarheid. Richard van Hoorn, beleidsadviseur planvorming waterschap Vallei & Veluwe en Daniël Nieuwenhuis, gebiedsmakelaar waterschap Rijn & IJssel, vertellen hoe beide waterschappen sámen met boeren werken aan een betere waterbeschikbaarheid en -kwaliteit. Art Wolleswinkel heeft een melkveebedrijf in Renswoude en vertelt concreet hoe je als boer om kunt gaan met klimaatverandering in relatie tot waterberging. De workshop wordt beleid door Gert Jan te Gronde, programmacoördinator PNLG.

6. Gewasbescherming: Benut groene kansen!

De druk op de inzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen is groot. Maar welke ‘groene’ alternatieven zijn er en hoe effectief zijn ze? Peter Leendertse, adjunct directeur bij  Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM), neemt je mee in de zoektocht naar een meer natuurlijke gewasbescherming. Niet alleen in de fruitteelt en akkerbouw, maar óók de melkveehouderij. CLM is betrokken bij de programma’s ‘On the way to Planetproof’ en het ‘Beter voor Natuur & Boer-programma’ van Albert Heijn met o.a.  bovenwettelijke eisen m.b.t. de inzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Fruitteler Sander Verstegen uit Opijnen vertelt hoe hij ‘de natuur in evenwicht’ probeert te houden. De workshop wordt geleid door Henri Holster, DLO-onderzoeker en mede oprichter De Fruitmotor.   

'We moeten niet alleen zorgen voor financiële zekerheid, maar ook duurzame zekerheid.' 

Alex Datema, directeur Food & Agri Rabobank Nederland

PROGRAMMA

Het programma van deze dag is als volgt:

 • 09:30 – 10:00 uur: Inloop met koffie, thee en wat lekkers
 • 10:00 – 10:15 uur: Start met dagvoorzitter Jan Arie Koorevaar en Petra Souwerbren, directeur van Natuur en Milieu Gelderland en mede-initatiefnemer van Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland.
 • 10:15 – 10:45 uur: Alex Datema, directeur Food & Agri Rabobank Nederland: Hoe helpt de bank jou om de omslag naar een meer natuurinclusieve manier van boeren mogelijk te maken? Welke vernieuwingen heeft de bank daarvoor ontwikkeld?  
 • 10:45 – 11:10 uur: Rochus Kingmans gaat in gesprek met  boerinnen Suzanne Ruesink en Heleen Lansink, Wat was de eerste natuurinclusieve stap die zij hebben gezet en zouden ze die jou ook aanraden? Welke natuurinclusieve stappen zetten ze daarna en waarom?  Naar welke oplossingen zijn Suzanne en Heleen op zoek waar ze nu tegenaan lopen? En hoe kijken zij aan tegen het verdienvermogen van natuurinclusieve landbouw?
 • 11:10 – 12:10 uur: Workshopronde 1
 • 12:10 – 13:20 uur: Lunch
 • 13:20 – 14:20 uur: Workshopronde 2
 • 14:30 – 15:10 uur: Deel met anderen hoe je de workshops hebt ervaren. Na afloop komen we bij elkaar om ervaringen met elkaar uit te wisselen
 • 15:10 - 15:25 uur:  Gedeputeerde Harold Zoet schetst een toekomstbeeld van de landbouw in de Gelderland.
 • 15:25 - 15:40: Bert Zandman, voorzitter Regiobestuur LTO regio Oost, met visie van LTO Noord over potentie natuurinclusieve landbouw in Gelderland
 • 15:40 – 15:50 uur: Slotbeschouwing door dagvoorzitter Jan Arie Koorevaar en Petra Souwerbren.
 • 15:50 – 17:00 uur: Borrel
Meld je aan!

Nieuwsgierig? Getriggerd door het concrete en inhoudelijke programma? Meld je dan online via onderstaande aanmeldknop. Geef aan naar welke workshops je wilt en we begroeten je dinsdag 14 november op Suzie’s Farm in Aalten. Leuk!

Meld je direct aan!

Aanmelden kan tot en met 5 november.  Deze dag is speciaal bedoeld voor agrarische ondernemers. Bij overschrijving hebben boeren voorrang!

Locatie

Suzie’s Farm

Loohuisweg 5

7121 JL Aalten

Relevante berichten