Samen Leren Voor Natuurinclusieve Landbouw

Natuurinclusieve landbouw toepassen in je bedrijfsvoering, hoe doe je dat?

Ben jij melkveehouder of akkerbouwer in de Achterhoek of Stedendriehoek en wil je meer leren over het toepassen van natuurinclusieve landbouw in je bedrijfsvoering? Meld je dan aan voor de basiscursus of de verdiepingscursus van het project ‘Samen leren voor natuurinclusieve landbouw’.

eind juni, begin juli 2023
Achterhoek en Stedendriehoek
Heide Uenk
Antwoorden op bedrijfseigen leervragen

Theo Nieuwenhuis en Heidi Uenk begeleiden de deelnemers in de basiscursus en de verdiepingscursus. Theo is voormalig melkveehouder, adviseur op het gebied van bodem en kringlooplandbouw en akkerbouwer in Didam. Bij de basiscursus gaat het om een eerste kennismaking met natuurinclusieve landbouw. De verdiepende cursus richt zich op boeren die al kennis en ervaring hebben, maar graag nóg meer verdieping willen. Zodat ze hun eigen bedrijfsplan kunnen uitvoeren en antwoorden krijgen op bedrijfseigen leervragen omtrent natuurinclusieve landbouw.

Basiscursus: met kleine stappen veel voordelen

“Bij de basiscursus hebben we het bijvoorbeeld over het effecten van bodem en planten, natuurlijk werken en verschillende vormen van biodiversiteit. Welke processen spelen in de bodem, wat is het bodemleven en wat doet biodiversiteit? Boeren denken vaak nog dat natuurinclusief iets groots is. Maar door kleine stappen te zetten, ben je ook al natuurinclusief bezig en leer je meer over de effecten en voordelen op je bedrijfsvoering”, aldus Theo.

Verdiepingscursus: integratie van natuurinclusief plan

In de verdiepingscursus gaan de boeren zelf aan het werk met een bedrijfseigen natuurinclusief plan en het integreren daarvan. “Dit komt bijvoorbeeld aan de orde: het verminderen van input, voeding van koeien, de effecten van organische stof in de bodem, CO2-vastlegging en het adaptatiemodel, waarbij natuurlijke processen benut worden voor een weerbaarder en veerkrachtiger landbouwsysteem. Ook geef ik de deelnemers één-op-één-coaching in de vorm van advies en begeleiding”, licht Theo toe.

Weer meer plezier in je werk

De adviseur is ervan overtuigd dat het integreren van natuurinclusieve landbouw in de bedrijfsvoering een oplossing is en kansen biedt om met de uitdagingen waar de landbouw mee te maken heeft om te gaan. “Met natuurinclusief werken verbeter je je bedrijfsvoering, breng je je financiële positie op orde omdat je minder input hebt en dus lagere kosten en maak je een gezondheidsslag op je bedrijf, omdat je bezig bent met betere voeding voor mens en dier. Maar het belangrijkst vind ik het sociale aspect: ik zie dat boeren die met natuurinclusieve landbouw aan de slag gaan, in welke mate dan ook, weer meer plezier krijgen in hun werk. Ze zijn minder afhankelijk van adviseurs, voelen zich nog meer verbonden hun bedrijf en hebben meer grip op hun bedrijfsvoering.”

Meer info en aanmelden

Beide cursussen bestaan uit 4 ochtenden. Veldbijeenkomsten maken ook onderdeel uit van het programma. De basiscursus start eind juni, de verdiepende cursus begin juli.
Het project ‘Samen leren voor Natuurinclusieve landbouw’ besteedt naast de genoemde cursussen ook aandacht aan het opzetten van een lerend praktijknetwerk waarin boeren leren van boeren én het verbinden en verdienen met de samenleving.

Meld je aan voor een cursus in de Achterhoek via de site van VKA

 

Meld je aan voor een cursus in de Stedendriehoek door te mailen met Heidi Uenk


Meer informatie? Neem contact op met programmabegeleider Heidi Uenk via tel. 06 53 34 58 89.

Het project wordt in de Achterhoek georganiseerd door de vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA). Akkerbouwers en melkveehouders uit heel Oost-Nederland kunnen hierbij aansluiten.
In de Stedendriehoek is de organisatie in handen van Regio Stedendriehoek. Er vindt uitwisseling plaats tussen beide regio’s, zodat boeren met en van elkaar leren.