GNMF De Haan Lores 5550Laag

Praktijkmiddag: 'Winst' en mogelijkheden voor Natuurinclusieve fruitteelt

Op 29 augustus vindt er een interessante praktijkmiddag plaats over de meerwaarde van natuurinclusieve fruitteelt op het bedrijf van fruitteler Gerrit Verweij De Geus in Deil. Deze middag laat hij zien wat natuurinclusief hem brengt en wat hem het oplevert. We gaan in op de vraag: wat voor 'winst' levert deze manier van ondernemen op voor de natuur en de fruitteler?

29 augustus 2023
Deil
Monique Nieuwenhuis
Programma
  • 12:30 – 13:00 uur: Inloop met koffie en thee
  • 13:00 – 13:10 uur: Welkom door dagvoorzitter en korte introductie door Gerrit
  • 13:10 – 13:40 uur: Mogelijkheden en winst van vergroening en natuurinclusieve fruitteelt door Ferdy Tolhoek. Hij is adviseur bij CAF, partner in het testen van de KPI’s duurzame fruitteelt en adviseur bij het project 'Natuurinclusief Betuws Boeren'
  • 13:45 – 14:15 uur: KPI’s duurzame fruitteelt?! - Hoe moeten nieuwe (opeenstapeling van) beloningen gaan werken in de fruitteelt door Henri Holster van De Fruitmotor. Hij is ook trekker de Praktijktest KPI’s fruitteelt. Teler Gerrit neemt deel aan één van deze pilots en zal zijn eerste ervaringen delen.
  • 14:15 – 14:45 uur: Realisatie natuurinclusieve fruitteelt. Hoe komen we tot echte beweging? Gesprek o.l.v. Rochus Kingmans op basis van de twee presentaties
  • 14:45 uur: Pauze
  • 15:00 uur: Rondleiding op het bedrijf door Ferdy Tolhoek en Gerrit. Tijdens de rondleiding richten we ons op KPI’s rondom verbetering van biodiversiteit, klimaat en water in combinatie met het effect op natuurlijke plaagbestrijding. En zien we maatregelen terug, waarmee Gerrit ervaring heeft opgedaan binnen het project 'Natuurinclusief Betuws Boeren'.
  • 15:45 uur: Afsluiting

Locatie  

Gerrit Verweij De Geus

Boonakkerweg 4

4158 LG Deil    

Mis het niet! Meld je hier direct aan!