Vruchtbare kringloop_VKA_Prinsen

Samen leren voor natuurinclusieve landbouw in de Achterhoek

Ben jij melkveehouder of akkerbouwer in Oost-Nederland en wil je meer leren over het toepassen van natuurinclusieve landbouw in je bedrijfsvoering? Meld je dan aan voor de basiscursus of de verdiepingscursus van het project ‘Samen leren voor Natuurinclusieve landbouw’. Natuurinclusieve landbouw is een vorm van voedselproductie waarbij de natuur zo goed en veel als mogelijk is ingepast in de bedrijfsvoering.

vanaf de zomer
Achterhoek
Heidi Uenk

Het project ‘Samen leren voor Natuurinclusieve landbouw in de Achterhoek’ verbreedt en verdiept de kennis van agrariërs in Oost-Nederland (Achterhoek en omgeving) op het gebied van natuurinclusieve landbouw zodat zij hier op eigen bedrijf onderbouwd en gemotiveerd mee aan de slag kunnen. Het integreren van natuurinclusieve landbouw kan een oplossing zijn en kansen bieden om met de uitdagingen waar de landbouw mee te maken heeft om te gaan.

Het project kent vier afzonderlijke trajecten waaraan agrarische ondernemers mee kunnen doen: een basiscursus, een verdiepende cursus met een natuurinclusief bedrijfsplan en één op één-coaching, een lerend praktijknetwerk waarin boeren leren van boeren en een traject waarin verbinden en verdienen in en met de omgeving en samenleving centraal staat. Het project heeft een looptijd van 2023 tot juni 2024.

Het gaat om deze 4 trajecten:
  • Traject A: Basiscursus Natuurinclusieve Landbouw Achterhoek
  • Traject B: Verdiepingscursus Ik en mijn natuurinclusieve plan
  • Traject C: Open praktijknetwerk natuurinclusieve landbouw Achterhoek
  • Traject D: Natuurinclusief ondernemerschap verbinden en verdienen met je omgeving

Lees hier meer over de 4 trajecten en geef je op

Het project wordt uitgevoerd door de vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) in samenwerking met VALA, Theo Nieuwenhuis en Heidi Uenk en mogelijk gemaakt door het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland.