De Marke 01

Slotbijeenkomst ‘Kennis in en door praktijk’: Bundelt kennis over natuurinclusieve landbouw!

De 17 ondernemers en de Marke hebben afgelopen vier jaar binnen het project ‘Kennis in en de door de praktijk’ mooie stappen gezet in de ontwikkeling naar meer natuurinclusieve landbouw. Deze ‘koplopers’ delen op 11 juni op Agro-innovatiecentrum De Marke graag hun kennis en ervaringen. Naast deze boeren, zullen ook experts en onderzoekers van Marke hun verhaal doen en met elkaar in gesprek gaan. Mis het niet! Meld je snel aan.

11 jun 2024
Hengelo (Gld.)
Henri Holster

Meld je hier direct aan!

Tijdens deze bijeenkomst kijken we terug op een periode van 4 jaar, waarin 17 enthousiaste ondernemers, ook ‘koplopers’ genoemd, op verschillende terreinen hebben geëxperimenteerd met het toepassen van natuurinclusieve maatregelen. Deze maatregelen waren vaak gericht op een maximale benutting van de natuur (natuurlijke hulpbronnen). Dit gaat vaak gepaard met extensivering, met speciale aandacht voor een optimale kringloop van mest, bodem gewas en vee. Maar er is meer mogelijk. Veel melkveehouders kiezen voor natuurinclusieve landbouw via het spoor van behoud van productie met daar waar mogelijk inzet van de natuur. Voor dit laatste principe kiest ook het Agro-innovatiecentrum De Marke, melkveeproefbedrijf gelegen op de hogere zandgronden in Nederland.

De diversiteit van bedrijfssystemen maakt de rijkdom van een natuurinclusieve melkveehouderij. Op de slotdag, met De Marke als gastheer, ontmoeten en presenteren beide werelden zich, gaan ze met elkaar in gesprek en laten zien dat ze verbonden zijn.

 

Programma
  • 12:45 – 13:15 uur: Inloop met koffie en thee op de Marke
  • 13.15 – 13:20 uur: Opening door dagvoorzitter Rochus Kingmans, samen met Fleur Brinke, manager Agro innovatiecentrum De Marke
  • 13:20 – 13:35 uur; Arjen van Buuren, aanjager en eerste projectleider van het project ‘Kennis in en door de praktijk’, vertelt wat er de afgelopen vier jaar is gebeurd via pilots, demo’s, experimenten en het delen van boerenervaringen. 
  • 13:35 – 13:45 uur: Zwier van der Vegte, projectmanager De Marke, vertelt kort over de rol van het Agro innovatiecentrum en meer specifiek welke onderzoeken er plaatsvinden met betrekking tot natuurinclusieve landbouw.
  • 13:45 – 14:35 uur: Rondgang over De Marke. Zwier van der Vegte laat zien welke onderzoeken er plaats vinden met betrekking tot natuurinclusieve landbouw. Hij staat stil bij voermanagement/voederwinning, houtwallen en kruidenrijk grasland.  
  • 14:35 – 14:50 uur: Pauze met koffie en thee
  • 14:50 – 15:10 uur: Bodemdeskundige Peter Vanhoof deelt met ons de uitkomst van de kringloopmetingen die hij bij alle deelnemende boeren heeft uitgevoerd: nulmeting en eindmeting na drie jaar.
  • 15:10 – 16:00 uur: Delen van elkaars ervaringen aan de hand van vier thema’s: bodem & mest als basis, voer, grasland, compost.
  • 16:00 – 16:15 uur: Rochus Kingmans gaat in gesprek met Zwier van der Vegte en Jan Dirk van der Voort, deelnemer van het eerste uur in ‘Kennis in en door de Praktijk’. Welke conclusies trekken beiden en welk vervolg zien ze voor zich?
  • 16:15 – 17:00 uur: Napraten onder het genot van een hapje en een drankje

Meld je nu alvast aan!