Marke2

Themamiddag over Kringlopen, Eiwittransitie en Stikstofinput op De Marke

Op 31e mei organiseert het project Kennis in en door de praktijk een interessante themamiddag waarin Kringlopen, Eiwittransitie en Stikstofinput centraal staan. Deze middag vindt plaats op het Agro-innovatiecentrum De Marke waar al dertig jaar de focus ligt op het efficiënt sluiten van kringlopen.   

31 mei 2023
Agro-Innovatiecentrum De Marke, Hengelo (Gld.)
Arjen van Buuren

Deelnemers, melkveehouders en andere geïnteresseerden zijn op 31 mei van harte welkom van 12.00 uur - 16.00 uur op het Agro-Innovatiecentrum De Marke, Roessinkweg 2, Hengelo (Gld.)

Meld je direct aan

 

Zwier van der Vegte

Tijdens deze middag is er aandacht voor Kringlopen, Eiwittransitie en Stikstofinput. Zwier van der Vegte laat zien wat er de afgelopen decennia is gedaan op De Marke en onderbouwt dat met cijfers die verzameld zijn op dit proefbedrijf. Hij gaat in op de ruw eiwit cijfers en licht toe hoe het De Marke is gelukt om de uitstoot van ammoniak in 3 jaar tijd van 50 kilogram naar 30 kilogram per hectare te reduceren. Zwier heeft daarnaast aandacht voor de gekozen integrale aanpak van stikstof en methaan op dit proefbedrijf.

Henry Mentink

Zijn collega Henry Mentink gaat het veld in en richt zich op de bodemkwaliteit, kruidenrijk grasland en de teelt van eiwitrijke gewassen, apart of in mengteelten. Hij laat een aantal proefvelden zien met verschillende teelten. Ook gaat hij de bodem in en laat de jou kennis maken met het belang van een gezonde bodem.

In onderstaande video kun je vast inspiratie opdoen:

Henry Mentink op De Marke

Programma
  • 12:00 uur: Inloop met een broodje
  • 12:30 uur: Aftrap door Henry Mentink en Ajren van Buuren
  • 12:45uur: Introductie De Marke door Zwier van der Vegte
  • 13:15 uur: Groep splitsen, 1 groep met Zwier mee en 1 groep met Henry mee.
  • 14:15 uur: Wisselen van groep
  • 15.15 uur: Centrale terugkoppeling met Henry Mentink, Arjen van Buuren en Zwier van der Vegte
  • 15.45 uur: Afsluiting met een drankje