JB19 0628 7057 1500 Px 120 Dpi

Webinars met experts en melkveehouders over klimaatbestendigheid

De afgelopen maanden heeft VK-Oost in samenwerking met Wageningen Livestock Research in het kader van het project KLIMEA 3 webinars uitgezonden. Op 4 juli staat het laatste webinar op het programma. Dit webinar gaat over hittestress. Mis het niet en meld je snel aan! Of kijk de gemiste webinars terug!

4 juli
webinar
Anneloes Fleerkate
Webinar 3: Vochtbergend vermogen

Webinar 3 gaat over het verbeteren van het vochtbergend vermogen van de bodem en de mogelijkheden van andere gewassen. Zwier van der Vegte van Agro-innovatiecentrum De Marke licht toe hoe je zorgt voor een bodem die water vasthoudt bij veel neerslag en water vrijgeeft bij droogte. Melkveehouders André de Groot uit Laren en Edwin Breimer uit Toldijk geven praktijkvoorbeelden van bodemverbetering op zand- en kleigrond. Webinar gemist? Kijk het hier terug!

Webinar 4: Verminderen hittestress

Op donderdag 4 juli staat het laatste KLIMEA-webinar op de agenda. Onderwerp is dan: ‘Verminderen van hittestress bij koeien.’ Bertho Boswerger van ForFarmers gaat in op welke maatregelen bijdragen aan minder hittestress en melkveehouder Barbara Thomassen uit Ruurlo vertelt over aanpassingen en ervaringen bij het verminderen van hittestress in de praktijk.

MELD JE HIER AAN VOOR WEBINAR 4

 

 

In het project KLIMEA worden kennis en innovaties ontwikkeld die nodig zijn voor het klimaatbestendig maken van melkveebedrijven in de Achterhoek. Naast VK-Oost zijn Wageningen Livestock Research, FrieslandCampina, Provincie Gelderland, Vitens, Waterschap Rijn en IJssel en ForFarmers partners van het project. Het hoofdthema van de vier webinars is ‘Hoe kan ik mijn melkveebedrijf in Oost-Nederland aanpassen aan droogte en hitte?’ VK-Oost-voorzitter John Koeleman is gespreksleider van de vier webinars.


Webinar 1: Goed waterbeheer
Het eerste webinar op 3 april gaat over inspelen op klimaatverandering door goed waterbeheer. Projectleider Marion de Vries van Wageningen Livestock Research gaat in op welke effecten klimaatverandering heeft op de melkveehouderij en hoe je je kunt aanpassen.
Daniël Nieuwenhuis van Waterschap Rijn en IJssel licht het programma ‘Elke druppel de grond in’ van het waterschap toe en melkveehouder Leon Krabbenborg uit Varsseveld vertelt over zijn ervaringen met inspelen op droogte door aanpassingen in waterbeheer. Webinar gemist? Kijk het hier terug!


Webinar 2: Efficiënter beregenen
Van de andere drie webinars in mei, juni en juli volgen data. Webinar 2 gaat over het verminderen van waterverbruik door efficiënter beregenen. Idse Hoving van Wageningen Livestock Research geeft hierover een presentatie. Melkveehouder Wilry Giesen uit Vethuizen gaat vervolgens in op zijn ervaringen met de toepassing van druppelirrigatie in mais. Webinar gemist? Kijk het hier terug!