Compost

6 Brummense boeren aan de slag met pilot Thermisch Composteren

6 boeren rondom Brummen zijn begin februari gestart met de pilot Thermisch Composteren. Zo doen zij kennis en ervaring op over het verwaarden van reststromen door composteren, in samenwerking met regionale partners.

Composthoop op het erf

Tijdens de startbijeenkomst werd kennis gedeeld over de voordelen van compost, de monitoring en wet en regelgeving. En inmiddels heeft elke deelnemer een stomende composthoop op zijn erf liggen. Het proces is in elke bult goed op gang gekomen en wordt nu dagelijks gemonitord op temperatuur, geur en vochtigheid. Door compost te gebruiken wordt geprobeerd het bodemleven te ondersteunen en het organische stofgehalte te verhogen. Daarmee vergroot je de veerkracht van de bodem in droge zomers, verhoog je de opbrengst en verlaag je kosten.

Koud en thermisch composteren

Composteren is een eenvoudig en natuurlijk proces waarbij organisch materiaal wordt afgebroken tot een voedselrijke bodemverbeteraar. Er worden 2 vormen van composteren getest: koud composteren en thermisch composteren. De eerste groep heeft een hoop organisch materiaal liggen die maar één keer gekeerd wordt. De afbraak verloopt relatief langzaam en er komt weinig warmte vrij. De andere groep maakt thermische compost: deze hoop wordt in één keer opgebouwd volgens een bepaald recept. Daarbij wordt gekeken naar de verhoudingen van koolstof en stikstof voor een optimaal proces. De temperatuur loopt in een paar dagen op tot 60°C. Daarna wordt de hoop gekeerd en afgekoeld, vervolgens stijgt de temperatuur weer.

Voordelen van thermische composthoop

Materiaal van een thermische composthoop bevat veel bodemleven en wordt makkelijk opgenomen in de bodem. Daarnaast is het voordeel van thermische compostering dat onkruidkiemen en schadelijke schimmels en bacteriën gedood worden, doordat de temperatuur een aantal keer stijgt tot boven de 60°C.

Kringlopen sluiten

Het materiaal voor de compost komt van de eigen bedrijven (voederresten, kuil), van andere bedrijven (eierschalen van de koekjesfabriek) of van andere partijen zoals bermmaaisel van Natuurmonumenten en slootmaaisel van de Waterschappen. Door af te stemmen met lokale partners kunnen kringlopen worden gesloten en krijgen reststromen waarde.

Leernetwerk brengt samen

De boeren rondom Brummen zijn aangesloten bij het Leernetwerk Toekomstbestendige Landbouw om samen te werken aan duurzame, toekomstbestendige en natuurinclusieve agrarische bedrijven. Dit Leernetwerk is opgezet voor boeren in de Stedendriehoek die gemotiveerd zijn om kennis op te doen via themabijeenkomsten en om praktische ervaring op te doen in pilots. Heb je ook interesse? Meld je aan via de Gebiedscooperatie Zuidelijke IJsselvallei,  gebiedscooperatie@gmail.com.

 

Foto: Jan Willem Breukink met de compostkeerder