Kuilenburgerpolder

Ada droomt van een Kuilenburgerpolder vol leven

Met veel passie werken grondeigenaren, natuurorganisaties en bedrijven samen aan meer biodiversiteit in de Kuilenburgerpolder. We planten bomen, zaaien bloemen en werken aan een natuurvriendelijke inrichting. Ada Wille is één van de bewoners en grote aanjager van het gebiedsproces. Zij vertelt in deze documentaire wat haar beweegt om samen te werken aan meer biodiversiteit.

Prachtige documentaire over Ada's droom

Ada is 1 van de bewoners van de Kuilenburgerpolder. En grote aanjager van het project Kuilenburgerpolderplan. Hiermee wil zij haar droom realiseren: het herstellen van de biodiversiteit in deze mooie omgeving.

 

Bekijk hier de documentaire

"Hoe meer rommel, hoe meer natuur. En daar moeten heel veel mensen aan wennen."

"Als je het beheerplan aanpast, zie je het zo weer terug. Binnen 3 jaar zie je planten terug, zie je dieren terug. Dat gaat razendsnel."

"Natuurontwikkeling is leuk, maar onder de streep moet je wel zwarte cijfers schrijven."

Wat wil het Kuilenburgerpolderplan bereiken?

Met het Kuilenburgerpolderplan wil De Fruitmotor en Natuur en milieu Gelderland de biodiversiteit en het landschap herstellen door een natuurinclusieve inrichting van de polder. Dit is een zoekgebied voor droge dooradering buiten natuurgebieden, zoals omschreven staat in het provinciaal beheerplan. Door het aanleggen van een robuust netwerk van landschapselementen in combinatie met recreatieve routes wordt het gebied niet alleen aantrekkelijker voor mens en dier, maar ook voor de agrarische ondernemer.