GNMF Scholten Hoge Resolutie 2307

Bestaande situatie leidend bij start agroforesty

“Op dit moment zijn 75 boeren in Gelderland geïnteresseerd in agroforestry’’, zegt Piet Rombouts. Hij gaat, samen met boomteelt- en economische deskundigen, in opdracht van de Provincie Gelderland het gesprek aan met geïnteresseerde boeren over de mogelijkheden van het inpassen van agroforestry op hun bedrijf.

Wat is agroforestry?

Agroforestry is een manier van landbouw waarbij bomen en struiken bewust worden gecombineerd met (eenjarige) landbouwgewassen en/ of het houden van dieren. Zo kunnen bijvoorbeeld rijen voedselproducerende bomen als noten, fruit en kastanjes in akkers of weilanden worden aangeplant, oeverstroken aangelegd of voederhagen en -bomen worden geplant in weilanden voor bijvoorbeeld koeien en geiten. Dat is goed voor de gezondheid en welzijn van het vee.

Bomen inpassen in bestaande bedrijfsstructuur

Piet Rombouts heeft de afgelopen jaren binnen zijn bedrijf Agroecologie veel kennis verzameld rondom agroforestry en met veel ondernemers gesproken. Veel ondernemers starten klein. De belangrijkste vragen zijn volgens Rombouts:

  • Wat wil je zelf als ondernemer?
  • Hoe past het binnen je bedrijfsvoering?
  • En wat levert het op?

''Bij een start met agroforestry is het uitgangspunt altijd de bedrijfssituatie van boer. Deze situatie is altijd leidend bij het integreren van bomen in een landbouwsysteem’’, zegt Piet Rombouts. Door het inpassen van bomen en struiken ontstaat er een meer multifunctioneel gebruik van de gronden. Dit draagt naast de extra productie bij aan biodiversiteit en aan een beter eco-bodemsysteem. De diepere beworteling van bomen en struiken brengt een betere nutriëntenbenutting met zich mee en zorgt ervoor dat de bodem beter water vasthoudt tijdens droge periodes.

‘’Binnen de reguliere landbouw kiezen ondernemers in eerste instantie vaak voor een rijenteelt, waarbij ze de gewassen telen tussen de rijen of (pluim)vee laten grazen’’, merkt Rombouts op. Deze bomen zorgen ook voor schaduw en voedsel voor de dieren. Uit onderzoek blijkt dat het een positief effect heeft op weerbaarheid, dierenwelzijn en diergezondheid van het vee.

Zelf aan de slag

Wil je weten wat het voor jouw bedrijf kan betekenen dan kun je via de provincie Gelderland een agroforestryplan laten opstellen. Samen met een expert onderzoek je mogelijkheden voor jouw bedrijf en krijg je bovendien inzicht in de investeringskosten, verdienmodellen en subsidiemogelijkheden. Vragen? Stuur een mail aan Piet Rombouts