Graangeluk Akker Westbergweg 2(Foto Erik Jan Bijleveld)

Boekpresentatie Het Akkerboek

De akkerflora van Nederland is de laatste decennia erg achteruitgegaan. Elke akker is uniek, dus voor succesvol herstel en beheer moet je je percelen goed kennen en veel keuzes maken. Het Akkerboek bundelt tien jaar nieuwe en oude inzichten over bloemrijke akkers.

Nooit eerder verscheen een dergelijk standaardwerk op het raakvlak tussen landbouw en natuurbeheer. Het werk helpt boeren, natuurbeheerders, floristen en iedereen die zich met natuurinclusieve landbouw bezig houdt.

Handleiding voor ontwikkeling en beheer van bloemrijke akkers

Welke akkertypen en bijbehorende grondsoorten zijn er? Hoe krijg je soortenrijke akkers terug? Wat is gewenst akkerbeheer: van grondbewerking naar zaaien tot bemesting en oogst. Hoe kun je achteruitgang voorkomen en hoe maak je een akker geschikt voor de fauna?

Dit boek beschrijft:

  • typen akkers in Nederland en bijbehorende grondsoorten
  • 94 kenmerkende (soms uitgestorven) akkersoorten
  • per soort afbeeldingen met levensstadia en gelijkende soorten
  • achtergrondinformatie over o.a. verspreiding, specifiek beheer en herintroductie
  • een standaardwerk voor boeren, natuurbeheerders en floristen.

Het boek geeft een compleet overzicht over het landbouwkundig én ecologisch beheer van akkers met zeldzame wilde planten. Eveneens worden alle bijzondere planten in al haar levensstadia afgebeeld: van kiemplant tot zaaddoos. Dit boek is tot stand gekomen in samenwerking met Kennisnetwerk OBN, Natuurmonumenten, Louis Bolk Instituut, B-Ware, Natuurbalans en Eichhorn Ecologie.

Over de auteurs

Peter Verbeek is mede-eigenaar van Natuurbalans te Nijmegen. Udo Prins werkt als onderzoeker ‘Duurzame Teelt’ bij het Louis Bolk Instituut. Robert Ketelaar is landschapsecoloog bij Natuurmonumenten. Karl Eichhorn is zelfstandig onderzoeker en adviseur ecologie in Wageningen. Emiel Brouwer is senior-onderzoeker natuurherstel en bodem bij B-Ware.

Verkrijgbaar in de boekhandel en via https://knnvuitgeverij.nl/artikel/het-akkerboek.html

Dit is een ingekorte versie van een artikel dat eerder verscheen op de website van Natuurmonumenten