Boer Piet Brouwer En Boswachter1

Boer Pieter Brouwer en boswachter Esther Rust maken samen het landschap

"We hebben het beste verschil van inzicht en deels een ander belang", zeggen melkveehouder Pieter Brouwer en boswachter Esther Rust op de website van Natuurmonumenten tijdens een wandeling op het land van Pieter. Maar ze zijn het erover eens dat ze samen het landschap maken. “Het is dus heel logisch om samen te werken. De crux zit in samen beter communiceren. "

Het contact tussen Pieter en Esther is tot stand gekomen dankzij zo'n 3 hectare extensief kruidenrijk grasland in de IJsselvallei dat Pieter melk van het keurmerk Op weg naar PlanetProof levert, van Natuurmonumenten pacht. “We maaien het drie keer per jaar en maken er hooi van”, vertelt hij. Met Esther, die als coördinator natuurbeheer bij Natuurmonumenten over het beheer van zo'n 1.000 hectare in de IJsselvallei gaat, overlegt hij regelmatig hoe het loopt. "Het doel is verschraling, maar dan houd je samen wel in de gaten hoe lang het gewas nog bruikbaar is als voer voor de koeien", noemt Esther. 

Meer informatie

Op de website van Natuurmonumenten praten Pieter en Esther verder over het onderzoek naar bodemleven, verdienmodellen en het belang van samen het gesprek aangaan. Lees hier het hele verhaal

Tekst en foto: Natuurmonumenten