Boerderijwerkgroep_Velp

Boerderijwerkgroep De Elzenhof in film FrieslandCampina

SLG heeft inmiddels veertien boerderijwerkgroepen opgericht. Ook bij de biologische melkveehouderij De Elzenhof in Velp. Eigenaar Wilco Nieuwenhuis en vrijwilligers van de boerderijwerkgroep werken hier samen aan natuur en landschap. FrieslandCampina was nieuwsgierig en maakt hierover een mooi filmpje.

Vrijwilligers

Wim, één van de 10 tot 15 vrijwilligers van boerderijwerkgroep De Elzenhof, werkt minimaal één keer per maand een ochtend en een deel van de middag bij Biologische Melkveehouderij De Elzenhof. Samen met boer Wilco Nieuwenhuis vertelt hij in de film over het vrijwilligerswerk, de boerderij en de verbinding met de natuur, het landschap en de samenleving.

Boerderijwerkgroepen

Boerderijwerkgroepen zijn vrijwilligersgroepen die helpen met kleinschalig onderhoud op de boerderij. Op deze manieren ondersteunen zij boeren zoals Wilco Nieuwenhuis bij het behouden en uitbreiden van de natuur en het landschap op hun natuurinclusieve bedrijf. Het onderhoud van het landschap is vaak maatwerk en voor het behoud en verbeteren van de biodiversiteit kan dit beter handmatig dan met grote machines. De werkzaamheden variëren per boerderijwerkgroep. Van het aanplanten van bomen en struiken, snoeien, schoonmaken van poelen, wegsteken van onkruid, het maken van een takkenril of broeihoop, het monitoren van soorten en allerlei hand- en spandiensten.
SLG ondersteunt deze vrijwilligers met materialen, kennis en kunde.

Lijkt je dit ook leuk? Meld je op de website van SLG aan bij een boerderijwerkgroep in de buurt.