Website

Cursus NIL: 'Een investering in de toekomst'

Melkveehoudster Rosanne Schrijver van Melkveebedrijf De Hazelt in Terwolde is één van 23 deelnemers aan de cursus natuurinclusieve lanbouw in de Cleantech regio. Zij ziet dit leertraject als een investering in de toekomst. “Mocht ik moet bewijzen dat ik natuurboer ben, dan sorteer ik hier alvast op voor''.

Bij natuurinclusieve landbouw is er aandacht voor kringlopen, natuur en landschap. De uitdagingen zitten onder andere in de kennis, wet- en regelgeving, en in een gezonde, rendabele bedrijfsvoering. Rosanne Schrijver geeft aan dat ze niet alleen wil melken, zij wil zich ook verbreden als boerin én haar kennis toepassen in haar vak als landschapsarchitect. Zo ontvangt ze al schoolklassen, de boerderij heeft een overeenkomst met een zorginstelling, er loopt een klompenpad over haar erf en ze denkt over het verkopen van vlees aan huis.

Tips via coaching

“Ik haal kennis uit de cursus en krijg tips middels de coaching. De insteek is bij elkaar op het bedrijf te kijken, dat is het leukste. Zo kun je in de praktijk leren dat bepaalde dingen echt wel kunnen”. Het inspireert haar om met mensen in contact te komen die met natuurinclusieve landbouw bezig zijn. Het geeft vertrouwen dat het ook op een regulier melkveebedrijf lukt en het geeft input voor de oudere generatie die sceptischer is. Financieel gezien gaan NIL boeren naar een ander type bedrijf en nemen ze risico’s door landbouwgrond te beheren als natuurgrond. Er is zeker nog een slag te maken met nog meer kennis en onderbouwing van de financiële component.

Experimenteren op het bedrijf

“We hebben de ambitie om landschapselementen terug te brengen om de natuur te stimuleren, het landschap te verfraaien, en beter beleefbaar te maken.” Uit de cursus heeft zij meegenomen om passende soorten te kiezen, die niet alleen mooi zijn, maar ook nectar en vruchten produceren voor insecten en vogels. “We beheren nu onze struweelhaag anders. We experimenteren met kruidenrijk grasland, extensief beweiden en bloemrijke akkerranden.” Ook hebben ze het bedrijf verduurzaamd met de realisatie van zonnepanelen, waarop het hele bedrijf draait, inclusief de melkrobot en een elektrische beregeningspomp. Tot slot zou Rosanne graag experimenteren met bijvoorbeeld natuurvriendelijke oevers.  

“Ik merk om me heen dat mensen positief zijn over wat we al voor de natuur doen. Het is experimenteren met een maatschappelijk doel; de omgeving betrekken en laten zien hoe je boert. Dit alles passend binnen een nieuw verdienmodel waarin de boer echt als beheerder van het landschap wordt gezien.”

Slotbijeenkomst

Op vrijdagmiddag 4 maart 2022 is de slotbijeenkomst. Het programma en de locatie is inmiddels bekend. Kijk hier voor meer informatie en meld je aan.

Samenwerking en organisatie

Partners in dit project zijn de gemeenten Lochem, Apeldoorn, Voorst en Brummen en LTO Noord afdeling Achterhoek Noord. Daarnaast is er samenwerking met Collectief Veluwe, ANV Veluwe IJssel Zoom en Natuurmonumenten. In twee jaar tijd zijn er 13 bijeenkomsten met de boeren geweest.

De boeren worden begeleid door Heidi Uenk, René Schepers en Gerjo Koskamp, docenten van Aeres Hogeschool en Happyland.

Bron: Cleantech regio