GNMF Scholten Hoge Resolutie 2307

Deelnemers gezocht voor het toepassen van bodemmaatregelen

Het project 'Bodemmaatregelen Winterswijk' is op zoek naar ondernemers rondom Winterswijk die nieuwe bodemmaatregelen op hun bedrijf willen gaan toepassen. Bijvoorbeeld experimenteren met het telen van graan of het aanbrengen van variatie in bouwplan door afwisseling van mais met graan of grasklaver.

Leren in de praktijk

De bodem is de basis van elk landbouwbedrijf. In dit project nodigen we ondernemers uit meer te leren over bodemkwaliteit, het efficiënt gebruik van nutriënten en hoe om te gaan met droogte. Vanuit het Platform Natuurinclusieve landbouw van de provincie Gelderland heeft WCL Winterswijk middelen beschikbaar om praktisch met bodemmaatregelen aan de slag te gaan.

Aanbod

Graag bieden wij agrariërs in de gemeenten Winterswijk, Aalten en Oost-Gelre (het werkgebied van WCL) de mogelijkheid om aan de slag te gaan met bodemmaatregelen en hier samen met andere boeren over te leren. Binnen het project haken we aan op bestaande studiegroepen van de VKA, maar kijken we ook of we nieuwe groepen kunnen vormen rondom het thema bodem. Voorbeelden van mogelijkheden zijn:

  • Het experimenteren met graanteelt

Ondersteuning met een tegemoetkoming in de kosten voor benodigd materieel of compensatie voor vermindering in opbrengst. Ook kunnen we leren in de praktijk door bodem- of teeltadviseurs in te zetten, zoals die van Groeikracht en Aequator. Ook kosten en opbrengst kunnen we monitoren.

  • Het aanbrengen van meer variatie in het bouwplan

Ondersteuning voor initiatieven om het bouwplan te verduurzamen, bijvoorbeeld door afwisseling van maisteelt met graan of grasklaver, kunnen we ondersteunen.

  • Het laten uitvoeren van een waterscan

Ondersteuning voor een waterscan op het bedrijf. Samen met jou wordt naar de bodem gekeken en waterdata, waar kansen liggen om water vast te houden of met minder water om te gaan. Dit levert inzichten op waar je mee aan de slag kunt.

Proeven of praktijkmaatregelen

Het project beschikt over budget om twee proeven of praktijkmaatregelen en het leerproces daaromheen gedurende de groeiseizoenen 2023 en 2024 ondersteunen.

Meld je aan

Ben je ondernemer rondom Winterswijk en wil je graag aan de slag in de praktijk met bodemmaatregelen? Mail Arie Schoemaker van WCL Winterswijk of 06-28379410.