GNMF Tureluur Vogel

Inspireren, motiveren en samenwerken voeren de boventoon in 2021

Begin 2021 ging het Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland daadwerkelijk van start. Dit eerste jaar stond vooral in het teken van opstarten, inspireren en motiveren van (potentiële) deelnemers om samen aan de slag te gaan met natuurinclusieve landbouw in Gelderland. De eerste resultaten zijn nu gebundeld in een jaarbericht.

Het belangrijkste doel van het platform is dat elke agrarische ondernemer met grond in Gelderland in 2027 iets doet op het gebied van natuurinclusieve landbouw op zijn bedrijf of in zijn omgeving.  2021 is het jaar van het opstarten, inspireren, motiveren en samenwerken. Zo zijn er afgelopen jaar 23 projecten onder het platform van start gegaan. De projecten zijn zeer divers. De onderwerpen variëren van verdienmodellen tot het daadwerkelijk uitvoeren van natuurinclusieve maatregelen op bedrijfsniveau, zoals het telen van natuurinclusief graan, planten van hagen of zaaien van akkerranden. Veel ondernemers staan nog aan het begin om de stap naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering te maken. Voor deze ondernemers is er passend bedrijfsadvies over natuur, bodem & water, kringlooplandbouw en agroforestry. In de 2021 hebben 113 ondernemers hier gebruik van gemaakt. 

Naast de projecten kent het platform ook een groeiend aantal deelnemende partners. In 2021 zijn drie nieuwe partners aangesloten en werken er nu 23 partners samen aan een vitaal Gelders platteland, biodiversiteitsherstel en kringlooplandbouw.

Het platform zet natuurinclusieve landbouw in Gelderland op de kaart door alle informatie op het gebied van natuurinclusief ondernemen te bundelen en te verspreiden onder verschillende doelgroepen. Dit hebben we online gedaan via een eigen website, een nieuwsbrief en onze social mediakanalen. Daarnaast zijn er ook fysieke inspirerende bijeenkomsten in het veld en op locatie georganiseerd.

Download het jaarbericht 2021

Lees hier het jaarbericht met het complete overzicht