Agroforestry 02

Eervolle vermelding voor Louis Dolmans

Louis Dolmans was een van de genomineerde voor de eerste editie van de prijs de Gouden Leeuwerik. Dit is een initiatief van Vogelbescherming Nederland. Hij eindigde bij de laatste drie. Deze prijs voor succesvolle akkervogelbescherming zal vanaf nu jaarlijks worden uitgereikt door de Vogelbescherming.

De eerste winnaar van de Gouden Leeuwerik is akkerbouwer Peter Harry Mulder uit het Groningse Muntendam. Hij bleef de twee andere genomineerden voor: Huiberts Bloembollen uit Sint Maartensbrug en Doornik Natuurakkers uit Bemmel.

De Stichting Doornik Natuurakkers, is een van de partners binnen ons platform. Louis Dolmans is hier de drijvende kracht achter.  Voor deze stichting is het beschermen van akkervogels net zo belangrijk als het biologisch-dynamisch boeren. “En dat is te zien”, vond de jury van de Gouden Leeuwerik. “De Stichting heeft veel oog voor akkerflora en deelt kennis én zaad ook heel laagdrempelig met collega-akkerbouwers”. 

Van deze manier van natuurinclusief boeren profiteren ook de akkervogels in het gebied. De stichting heeft een cheque van €1500,- ontvangen voor het versterken van de biodiversiteit op het bedrijf. Hij gaat het onder andere besteden voor de aanplant van nieuwe hagen en heggen.

 

 

Foto: Frank Majoor

Foto: Louis Dolmans

Meer weten?

Download hier het document waarin Louis Dolmans toelicht wat hij de afgelopen jaren heeft gedaan om de biodiversiteit te versterken op zijn bedrijf.