IMG 20220425 WA0005

Enthousiaste GAJK-leden op praktijkexcursie in Brummen

Het Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland heeft onlangs samen met het GAJK een avond georganiseerd voor jonge agrarische ondernemers in Gelderland. Een kleine twintig jonge boeren kwamen naar Brummen voor een praktijkexcursie van de familie Breukink.

Ze waren veelal nieuwsgiering naar een antwoorden op de vragen: hoe pas je natuurinclusieve landbouw toe in de praktijk? Waarom zou je het toepassen? En wat levert het eigenlijk op? Verschillende sectoren waren vertegenwoordigd; vooral melkveehouders, maar ook pluimveehouders, een varkenshouder en zelfs iemand uit de paardenhouderij.

In de stal en op het veld

Alle deelnemers waren geïnteresseerd in het verhaal van Jan Willem Breukink. Hij vertelde tijdens de rondleiding op het erf, in de stal en in het veld enthousiast over zijn zoektocht naar een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering. De schep ging in de grond en met een stuk zode in de hand legde hij uit hoe belangrijk de bodem voor hem is. Hij zegt dan ook: ‘Ik zorg zelf niet voor de bodem, maar het bodemleven doet het voor mij’. Hij heeft geleerd om het bodemleven te omarmen en houdt hier rekening mee bij het bemesten en bewerken van zijn land. Ook heeft hij zijn gras- en maisteelt aangepast. Hij kiest nu voor grasklaver en kruidenrijk graspercelen. Daarnaast experimenteert hij met het telen van eiwitrijke gewassen. Ook past hij samen met zijn partner agroforestry toe op het bedrijf.

In gesprek

In het gesprek tussen de jonge ondernemers bleek dat de meesten graag met natuurinclusief aan de slag willen, maar vooral zoeken naar de mogelijkheden voor hun specifieke situatie. De meesten waren zeker onder de indruk van de mogelijkheden op dit bedrijf, maar om zelf direct aan de slag gegaan vindt het merendeel van jonge ondernemers nog wel spannend. Nieuwe niet-beproefde methoden brengen immers ook risico’s met zich mee. Veel van deze ondernemers durven uit financieel oogpunt vaak geen grote aanpassingen binnen hun bedrijfsvoering te doen, omdat er nog heel veel onduidelijk is op vele vlakken.

Stof tot nadenken

Tijdens het bezoek aan dit natuurinclusieve melkveebedrijf hebben de jonge ondernemers inspiratie opgedaan en stof tot nadenken meegenomen. Ze hebben de vertegenwoordigers namens het Platform nog eens op het hart gedrukt dat er vooral behoefte is aan duidelijkheid, toekomstperspectief en een bestendig verdienmodel.